Intencje mszalne od 4 do 11.10.2020

NIEDZIELA 4.10 Uroczystość  św. Franciszka z Asyżu
7.00
1. O bł. Boże i opiekę MBR dla członkiń Róży Antoniny Szwajcy i za ++ członkinie
2. Za + Irenę Lach 4/30
9.00
1. Za parafian
2. W intencji darczyńców i przyjaciół sanktuarium z wdzięczności za okazane łaski z prośbą o dalsza opiekę MBR
3. O zdrowie, bł. Boże i opiekę MBR dla członkiń z Róży Genowefy Siwek i za ++ członkinie
11.00
1. O bł. Boże i opiekę MBR dla dzieci komunijnych z Zabrzega i ich rodzin
2. Za + Jana Grzegorzka 4/30
17.00
1. Za + Stanisława Kubicę 4/30

PONIEDZIAŁEK 5.10
7.00
1. O bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MBR dla Zofii i Adama
2. Za + Irenę Lach 5/30
3. Za + Irenę Gąsiorek – od siostry Heleny
4. Za ++ Marię i Franciszka Cygoń z wnuczką Aliną 
18.00
1. Za + Stanisława Kubicę 5/30
2. Za + Jana Grzegorzka 5/30
3. Za + Stanisława Kijasa z rodzicami i teściami
4. Za + Janinę Bednarz

WTOREK 6.10
7.00
1. Za + Irenę Lach 6/30
2. Za + Stefanię Wierzbinkę – od Bogdana Wiewióry z rodziną
3. Za + Janusza Harężlaka 
18.00
1. O łaskę przebaczenia i pojednania małżonków sakramentalnych przeżywających kryzys – od Ogniska Sychar
2. O zdrowie i opiekę MBR dla Małgorzaty i Adama z okazji 30 – tej rocz. ślubu
3. Za + Stanisława Kubicę 6/30
4. Za + Jana Grzegorzka 6/30
5. Za + Jana Firleta w 5 – tą rocz. śm.

ŚRODA 7.10
7.00
1. Dziękczynna za dar życia i malarstwa z prośbą o bł. Boże i opiekę MBR dla Andrzeja
2. O bł. Boże i potrzebne łaski dla Lucyny i jej rodziny
3. Za + Irenę Lach 7/30 
18.00
1. Za + Stanisława Kubicę 7/30
2. Za + Jana Grzegorzka 7/30
3. Za ++ Justynę i Wincentego Górnych
4. Za + Franciszka Habdasa 

CZWARTEK 8.10 
7.00
1. Za + Irenę Lach 8/30
2. Za + Antoniego Dybka – od Marii Barcik z dziećmi
3. Za + Bogumiłę Cebrat – od córki Eweliny z Dominikiem
18.00
1. O bł. Boże i opiekę MBR dla Ewy z okazji 40 – tych ur. 
2. Za + Stanisława Kubicę 8/30
3. Za + Jana Grzegorzka 8/30
4. Za ++ Marię i Franciszka Barcik 
5. Za + Franciszka Mieszczaka 

PIĄTEK 9.10
7.00
1. O bł. Boże i opiekę MBR dla Stanisławy Kubicy i o pokój w rodzinie
2. Za + Irenę Lach 9/30
3. Za ++ Józefa i Władysławę Haręźlak z synami  
18.00
1. Za + Stanisława Kubicę 9/30
2. Za + Jana Grzegorzka 9/30
3. Za + Annę Walaszek – od siostry Stanisławy z córką
4. Za ++ Michała i Annę Mrózek z synem Bronisławem
5. Za + Adama Kastelika – od brata Stanisława z żoną

SOBOTA 10.10
7.00
1. O bł. Boże dla Mikołaja i Michała z rodzicami
2. Za + Irenę Lach 10/30
11.00
1. Msza św. składkowa za wstawiennictwem MBR
18.00
1. O zdrowie, bł. Boże i opiekę MBR dla Justyny z okazji 25 – tych ur. 
2. O bł. Boże dla syna Piotra
3. Za + Stanisława Kubicę 10/30
4. Za + Jana Grzegorzka 10/30 

NIEDZIELA 11.10
7.00
1. Za + Stanisława Kubicę 11/30
2. Za + Jana Grzegorzka 11/30
9.00
1. Za parafian
2. O zdrowie, bł. Boże i opiekę MBR dla członkiń z Róży Krystyny Talik i za ++ członkinie
3. Za + Leona Szczotkę   
11.00
1. Za + Tadeusza Kołodzieja
17.00
1. W intencji członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i dzieł, które prowadzą
2. Za + Irenę Lach 11/30