Ogłoszenia Duszpasterskie na XXI niedzielę w ciągu roku 27.08.2017

1. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W tygodniku „Gość Niedzielny” jest płyta DVD z filmem pt.: „Misja” i kilka bardzo ciekawych artykułów.
2. Pragniemy podzielić się wielką radością, iż od kustosza Bazyliki Mniejszej św. Michała Archanioła na Górze Gargano we Włoszech otrzymaliśmy do naszej świątyni relikwie z świętej Groty w postaci kamienia wraz z certyfikatem i zawierzeniem szczególnej opiece św. Michała Archanioła wszystkich wiernych nawiedzających rychwałdzką bazylikę. Kamień ten wkrótce wraz z kamieniem z kaplicy grobu św. Franciszka z Asyżu zostanie umieszczony w odpowiednim relikwiarium.
3. Dziękujemy tym, którzy 15 sierpnia oddali krew dla celów ratowania życia. Dawców było 30-tu i w sumie oddali 13, 5 l krwi. Bóg zapłać.
4. W minionym tygodniu zakończyliśmy peregrynację tryptyku obrazu Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Dziękujemy wszystkim, którzy w swoich domach przyjęli obrazy. Po wpisach do księgi peregrynacyjnej widać jak wielkim darem był dla naszej parafii ten święty czas. Bóg niech będzie uwielbiony!
5. Ponieważ inspektor ochrony zabytków nie zgodził się na zwykłe oczyszczenie i przemalowanie muru wokół naszej świątyni, co miało być zrobione przed uroczystością nadania tytułu bazyliki mniejszej, podjęliśmy decyzję, że systematycznie, odcinkami, będziemy restaurować go według wskazań konserwatora. Po wypiaskowaniu przyziemia okazało się, iż potrzeba skuć nawet trzy cm warstwy betonowego tynku. Mur będziemy restaurować własnymi środkami, dlatego prosimy parafian o pomoc w tej pracy.  W tym tygodniu chcemy skuć i wyczyścić ścianę zewnętrzną za ołtarzem polowym, pomiędzy dwoma kaplicami, aby przed zimą ją odpowiednio zakonserwować. Była ona najbardziej uszkodzona. Na wiosnę zaczniemy kolejny odcinek. Prosimy zatem mężczyzn w dogodnej dla siebie porze o pomoc przy murze. Kontakt w tej sprawie z o. Bogdanem.
6.  W poniedziałek (28.08) zapraszamy na Mszę św. z modlitwami o uzdrowienie. W tym dniu spowiadamy od godz. 17.00.
7. Od piątku do niedzieli odbędą się w naszym domu rekolekcyjnym rekolekcje dla szafarzy nadzwyczajnych z naszej diecezji.
8. Z racji pierwszego piątku miesiąca tradycyjnie od godz. 8.30 odwiedzimy chorych, a od godz. 17.00 będzie można skorzystać z sakramentu pojednania.
9. W sobotę (02.09) Msza św. o godz. 11.00 składkowa dla pielgrzymów z namaszczeniem rychwałdzkim olejkiem radości.
10. Przypominamy, iż 13 września organizujemy wyjazd do Wrocławia na nabożeństwo fatimskie w kościele franciszkanów z kopią obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej. W programie pielgrzymki zwiedzanie Panoramy Racławickiej oraz wrocławskiej starówki i od godz. 18.00 uczestnictwo w nabożeństwie fatimskim. Zgłoszenia na wyjazd przyjmujemy do 10 września w zakrystii bazyliki. Koszt wyjazdu w zależności od ilości chętnych.
11. W sklepiku przykościelnym można nabyć nowe przewodniki po rychwałdzkiej bazylice. 
12. W liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek (28.08) św. Augustyna; we wtorek (29.08) męczeństwo św. Jana Chrzciciela oraz w piątek (01.09) bł. Bronisławy.
Ogłoszenia społeczne:
13. Wójt gminy Gilowice informuje, że z dniem 31 sierpnia upływa termin składania wniosków uprawniających rolników do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego. 
14. Dyrektor przedszkola w Rychwałdzie zaprasza wszystkich rodziców przedszkolaków na zebranie informacyjno-organizacyjne do przedszkola w dniu 30.08 2017 r. o godz. 16.00.
15. Niech Pani Rychwałdzka wyprasza nam potrzebne łaski!
Franciszkanie