Ogłoszenia Duszpasterskie na niedzielę Świętej Rodziny 31.12.2017

1. Dziękujemy naszym parafianom i przybywającym do sanktuarium pielgrzymom za wspólne chwile modlitwy, posługi, za waszą ofiarność i pomoc materialną czynioną w 2017 roku na rzecz bazyliki, klasztoru, parafii, domu rekolekcyjnego, zielarni i fundacji RSC. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za Waszą obecność oraz za to, że nas wspieracie. Życzymy Wam i Waszym najbliższym, by nowy rok 2018 stał się dla Was czasem wzrostu duchowego; by więzi małżeńskie i rodzinne stawały się coraz silniejsze mocą Bożej miłości; by w Waszych domach nie zabrakło radości a w pracy zawodowej dużej satysfakcji, stabilności i pokoju. Niech dobry Bóg Wam błogosławi w nadchodzącym 2018 roku.

2. Dziękujemy za składane nam bożonarodzeniowe życzenia i dary na stół wigilijny. Wyrażamy naszą wdzięczność za przyjęcie w swych domach kapłanów podczas wizyty duszpasterskiej. Dziękujemy kierowcom za pomoc w dotarciu na poszczególne ulice. 

3. Pragniemy podziękować za złożone w minionym tygodniu ofiary na ogrzewanie bazyliki, jak również mieszkańcom dzielnicy Dział i Łosiny za troskę o naszą świątynie w grudniu. W miesiącu styczniu prosimy o to mieszkańców dzielnicy Nowa Wieś.

4. Dziękujemy tym, którzy przygotowywali świątynię na czas Bożego Narodzenia: państwu Bieńkom i Cygoniom z rodzinami, bratu Andrzejowi z ekipą porządkową i bratu Marcinowi z moderatorami liturgicznej służby ołtarza.  

5. Nabożeństwo przebłagalne na zakończenie starego roku będzie dzisiaj po liturgii Mszy św. o godz. 17.00, a o godz. 23.00 zapraszamy do bazyliki na pasterkę noworoczną. 

6. W poniedziałek (01.01) obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. w bazylice jak w każdą niedzielę. W tym dniu na rozpoczęcie każdej liturgii Mszy świętej odśpiewamy hymn „O Stworzycielu Duchu przyjdź…”. Za udział w publicznym wykonaniu tego hymnu można uzyskać odpust zupełny.

7. W piątek (05.01) odwiedzimy naszych chorych tradycyjnie od godz. 8.30. W tym dniu nie będzie specjalnych godzin spowiedzi. Z sakramentu pojednania można skorzystać 15 min. przed każdą Mszą świętą.

8. W sobotę (06.01) obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze święte w bazylice jak w każdą niedzielę. Na Mszach św. o godz. 9.00 i 11.00 pomoże nam w modlitwie Fajer Orkiestra, która po tej drugiej eucharystii zaprasza na koncert noworoczny. Strażacy z Rychwałdku przy tej okazji będą zbierać pieniądze na nowe mundury strażackie.

9. W przyszłą niedzielę (07.01) będzie można nabyć kolejny numer parafialnego pisemka „Pax et Bonum”.   

10. W liturgii Kościoła przeżywamy: w poniedziałek uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki; we wtorek (02.01) wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu; w środę (03.01) wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus; w sobotę (06.01) uroczystość Objawienia Pańskiego.

11. Wszystkim pielgrzymom i parafianom życzymy wielu łask Bożych i opieki MBR.

Franciszkanie