Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Świętej Rodziny 30.12.2018

1. Dziękujemy naszym parafianom i przybywającym do sanktuarium pielgrzymom za wspólne chwile modlitwy, za Waszą ofiarność i pomoc materialną czynioną w 2018 roku na rzecz bazyliki, klasztoru, parafii, domu rekolekcyjnego, zielarni i fundacji RSC. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za Waszą obecność i Wasze wsparcie. Życzymy Wam, by nowy rok 2019  stał się czasem duchowego wzrostu; by więzi małżeńskie i rodzinne stawały się coraz silniejsze, by w Waszych domach nie zabrakło radości, a w pracy zawodowej  dużej satysfakcji, stabilności i pokoju. Niech dobry Bóg Wam błogosławi w nadchodzącym 2019 roku! 

2. Dziękujemy za składane życzenia bożonarodzeniowe i dary na stół wigilijny. 

3. Wyrażamy naszą wdzięczność  za przyjęcie w swych domach kapłanów podczas wizyty duszpasterskiej. Dziękujemy kierowcom za pomoc w dotarciu na poszczególne ulice.

4. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie świątyni do świąt, zwłaszcza br. Andrzejowi i wszystkim darczyńcom.

5. Dziękujemy za złożone w minionym tygodniu ofiary na ogrzewanie bazyliki jak również za troskę o świątynię. W miesiącu styczniu prosimy o to mieszkańców  dzielnicy Nowa Wieś.  

6. Nabożeństwo przebłagalne  na zakończenie starego roku  będzie w przyszły poniedziałek po  liturgii Mszy św. o godz. 17.00. Natomiast o godz. 23.00 zapraszamy do naszej bazyliki na pasterkę noworoczną. 

7. We wtorek uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. w bazylice jak w każdą niedzielę. Za publiczne odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”  można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.   

8. W piątek (04.01) odwiedzimy naszych chorych od godz. 8.30. Z sakramentu z pojednania można skorzystać od godz. 16.00 do 17.00.  

9. W przyszłą niedzielę (06.01) obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Po Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się koncert noworoczny strażackiej orkiestry dętej z Rychwałdku. Zapraszamy. Strażacy przy tej okazji będą zbierać wolne datki na zakup instrumentów. 

10. Przy wyjściu z bazyliki można nabyć  prasę katolicką.

11. W liturgii Kościoła wspominamy: we wtorek uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi; w środę  wspomnienie świętych Bazylego wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu; w czwartek  wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus oraz w piątek wspomnienie  bł. Anieli z Foligno.

Franciszkanie