Wspólnota

o. Bogdan Kocańda OFMConv, święcenia kapłańskie 21.06.1997, doktor teologii duchowości
- gwardian, proboszcz, kustosz, dyrektor FDFE, prezes zarządu fundacji RSC
- asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
pasterz Wspólnoty Talitha Kum
promotor ruchu Corda Pia
- kronikarz parafii
- kancelarysta
- archiwista
- rekolekcjonista
- opiekun: Asysty Rychwałdzkiej, redakcji Pax et Bonum, grupy medytacyjnej, grupy misyjnej, Kręgu Przyjaciół Sanktuarium
posługa w poradni rodzinnej
administrator danych RODO

o. Szymon Górniak OFMConv, święcenia kapłańskie – 13.06.1981
- odpowiedzialny za infirmerię zielarską
- spowiednik w bazylice i kapłanów


o. Krzysztof Kościelniak OFMConv, święcenia kapłańskie – 02.06.1984
wikariusz klasztoru
- sekretarz kapitulny
- kronikarz klasztoru
rekolekcjonista
pasterz Żywego Różańca i Intronizacji NSPJ
- spowiednik Sióstr Serafitek i Sercanek oraz w konkatedrze żywieckiej
o. Tomasz Pawlik OFMConv, święcenia kapłańskie - 27.05.2000
- pasterz Wspólnot: Sychar, Rycerstwa Niepokalanej, Bractwa Szkaplerza św., Kościoła Domowego i Kursów Małżeńskich
- kierownik poradni rodzinnej
o. Marek Stachowicz OFMConv, święcenia kapłańskie – 29.05.2004
- ekonom i poborca
pasterz spotkań małżeńskich
odpowiedzialny za sklepik parafialny i budowę kaplicy na cmentarzu
odwiedziny chorych
o. Aleksander Paprzycki OFMConv, święcenia kapłańskie - 04.06.2005
- pasterz Francesco Team, kursów Alpha
- odwiedziny chorych
- posługa w poradni rodzinnej
- oprowadzanie grup pielgrzymkowych
- ewangelizacja wizualna 


o. Paweł Kijko OFMConv,  święcenia kapłańskie – 31.05.2014
wikariusz parafii
członek zarządu fundacji RSC
pasterz KWC i Fraterni Młodych
opiekun orkiestry dętej, chóru i scholii
kancelarysta
rekolekcjonista
bibliotekarz
- Weekendowe Spotkania Młodych
posługa w poradni rodzinnejo. Krzysztof Jackiewicz OFMConv, święcenia kapłańskie – 28.05.2016
- katecheta
pasterz Dzieci Maryi
moderator liturgicznej służby ołtarza
ceremoniarz w bazylice
odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii świętej i młodzieży do bierzmowaniabr. Andrzej Buczek OFMConv, śluby wieczyste – 08.12.1977
- gospodarz FDFE
szafarz nadzwyczajny
odpowiedzialny za porządki na terenie klasztornym
- kwestarz
br. Marcin Mątkowski OFMConv, śluby wieczyste – 08.12.2012
- zakrystianin
szafarz nadzwyczajny
- odpowiedzialny za porządek w kościele
- oprowadzanie grup pielgrzymkowych
- przyjmowanie intencji