Bractwo Szkaplerza Świętego

Bractwo Szkaplerza Świętego 
przy Bazylice Matki Bożej w Rychwałdzie


Członkowie Bractwa Szkaplerza Świętego żyją w świecie zgodnie z duchem Zakonu Karmelitańskiego. Przyjmują szkaplerz na znak głębokiej więzi z Matką Bożą. Ruch Szkaplerzny zaczął się rozwijać po objawieniach, które otrzymał w 1251 roku św. Szymon Stock, generał Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Przyjęcie szkaplerza, całkowite zawierzenie Matce Bożej, niesie ze sobą obietnice szczególnej opieki Maryi w niebezpieczeństwach życia oraz szczęśliwej śmierci i zachowania od wiecznego potępienia. Członkowie bractwa codziennie odmawiają wyznaczoną w dniu przyjęcia modlitwę maryjną, naśladują Matkę Bożą i szerzą Jej kult.

###############################

Najważniejsze  słowa  św. Jana Pawła II o Szkaplerzu karmelitańskim:

1. "Noście zawsze święty szkaplerz. Ja zawsze mam szkaplerz na sobie i odniosłem wiele dobra z tego nabożeństwa. Jest moją siłą". ["Dar i tajemnica"]
2. "Szkaplerz jest przewodnikiem czułej i synowskiej pobożności maryjnej, poprzez który czciciele Maryi (...) wyrażają pragnienie kształtowania swojego życia w oparciu o Jej przykład jako Matki, Opiekunki, Siostry, Przeczystej Dziewicy, przyjmując z czystym sercem Słowo Boże i oddając się służbie braciom". ["Dar i tajemnica"]
3. "Współpracujcie z tą dobrą Matką, Matką szkaplerza świętego, która dba bardzo o wasze szaty, a szczególnie o tę szatę, którą jest łaska uświęcająca w duszach Jej dzieci".
4. "Przyjmujący szkaplerz zostają włączeni w mniej lub więcej ścisłym stopniu z Zakonem Karmelu, poświęconym służbie Matki Najświętszej (...), aby doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności Maryi w codziennym trudzie, by wewnętrznie się przyoblekać w Jezusa Chrystusa i ukazywać Jego życie w samych sobie dla dobra Kościoła i całej ludzkości".
5. "Niech wam  towarzyszy Matka Boża Szkaplerzna! (...) Niech was Ona prowadzi jak gwiazda, która nigdy nie znika z horyzontu. I niech was Ona zawiedzie w końcu do Boga, ostatecznego Portu, ostatniej Przystani nas wszystkich".
6. "Jak za lat młodzieńczych, chłopięcych, wędruję w duchu do tego miejsca szczególnego kultu Matki Bożej Szkaplerznej, które wywierało tak wielki wpływ na duchowość Ziemi Wadowickiej. Sam wyniosłem z tego miejsca wiele łask, za które dziś Bogu dziękuję. A szkaplerz do dzisiaj noszę, tak jak go przyjąłem u Karmelitów na Górce, mając kilkanaście lat". [Wadowice, 1999 r.]

###############################

Spotkania formacyjne Bractwa  Szkaplerza Św. odbywają się w każdy II wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy chętne osoby do włączenia się do Bractwa.  Zapisy do Bractwa  oraz możliwość przyjęcia Szkaplerza Św.  po Mszy św. wieczornej w II - gi wtorek miesiąca.

Animatorka Wspólnoty: p. Bogumiła  Górna 

Opiekun: o. Marek Augustyn