WSPÓLNOTA DLA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA (NSPJ)


Opiekun duchowy: o. Krzysztof Jackiewicz
Animatorka: Halina Rus

Spotkania formacyjne Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Natomiast w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej Wspólnota prowadzi w kościele adorację Najświętszego Sakramentu jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy nasze, naszych rodzin, parafii i tych, co jeszcze przepraszać nie potrafią, prosząc o Intronizację NSPJ w naszych sercach, rodzinach, Ojczyźnie i świecie oraz polecając Bogu wszystkie ważne i aktualne sprawy Kościoła i Narodu.
Znakiem jedności wspólnot jest proporzec z wizerunkiem Chrystusa Króla, który jest noszony w procesjach z racji świąt parafialnych i innych ogólnopolskich spotkań modlitewnych.
Członkowie wspólnot są apostołami Dzieła Intronizacji, czytają materiały związane z intronizacją, świadczą swoim życiem o przynależności do Chrystusa Króla w rodzinie i środowisku, często przystępują do sakramentów świętych, by trwać w stanie łaski uświęcającej. Proszą także, aby miłość Chrystusa wypływająca z Jego Najświętszego Serca rozpalała serca wszystkich i pomogła nam budować Jego Królestwo prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju tu na ziemi. Głównym materiałem do formacji duchowej są pisma Służebnicy Bożej Rozalii Celak.
Istnieją w Polsce ruchy czy tendencje, które przypisują Rozalii autorstwo idei „Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata”, bądź wezwanie do ogłaszania Jezusa Chrystusa Królem Polski. I tu trzeba jasno powiedzieć:
Służebnica Boża Rozalia nigdy nie mówiła o Intronizacji Chrystusa Króla lub o ogłaszaniu Chrystusa Królem Polski. Mówiąc o Intronizacji – podkreślamy to bardzo mocno – zawsze miała na uwadze przede wszystkim Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa z jednoczesnym wezwaniem do uznania Chrystusa naszym Królem i Panem.
To uznanie ma się przejawiać w podporządkowaniu Jego Bożemu Prawu, Prawu Miłości, którego wyrazem jest przebite Najświętsze Serce Jezusa. Służebnica Boża Rozalia używając słowa Intronizacja ciągle podkreślała potrzebę kształtowania naszych serc na modłę Serca Jezusowego i była przede wszystkim Apostołką kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Króluj nam Chryste!

Serdecznie zapraszamy chętne osoby do przyłączenia się do Wspólnoty.