Post za Ojczyznę


W dniu 25 stycznia 2016 roku podczas Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie o. Bogdan Kocańda OFMConv, kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie, wezwał do postu za Ojczyznę. W tym dniu powstała pierwsza szóstka postna. Sześć osób (Krzysztof, Krzysztof, Aleksandra, Katarzyna, o. Bogdan, Małgorzata) zdecydowało się podjąć post całoroczny o chlebie i wodzie za naszą Ojczyznę. Każda z tych osób, w jeden dzień tygodnia poszcząc za nasz kraj i naród, poddaje polską ziemię pod ciągłe działanie Bożej łaski i poprzez moc Ducha Świętego w nas powstrzymuje siły zepsucia i niegodziwości.
Żyjemy w czasach, w których poszczenie jest prawdziwym wyznacznikiem uczniostwa, a zostało to ustalone przez samego Jezusa Chrystusa: „Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód” (Łk 4,1-2).
Jezus pościł 40 dni, my pościmy raz w tygodniu, co w roku daje 52 dni postu.
Trzeba zrozumieć, że post zmienia człowieka, nie Boga. Jeżeli w odpowiedni sposób pościmy, to wówczas poddajemy nasze ciało i naszą wolę Duchowi Świętemu.
Zapraszamy do tworzenia kolejnych postnych szóstek. Swoje zgłoszenie napisz na adres rychwald@franciszkanie.pl
Żyj na szóstkę i dołącz do postnej szóstki!!!