Przed bierzmowaniem

Rok 2019

Kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas ósmych obu szkół zapraszamy do uczestniczenia w katechezach przygotowawczych i w rekolekcjach ewangelizacyjnych. Już zapowiadamy, że pierwsza katecheza odbędzie się w piątek 6.09. po Mszy św. wieczornej a rekolekcje odbędą się w naszym domu rekolekcyjnym w Rychwałdzie w dniach od 15 do 17 listopada. Prosimy rodziców o wyrażenie pisemnej zgody na uczestnictwo swych dzieci w rekolekcjach. Rekolekcje są obowiązkowe, kto w nich nie będzie uczestniczył  nie będzie dopuszczony do dalszych katechez przed bierzmowaniem, a tym samym nie przyjmie tego sakramentu w tym roku. W rekolekcjach będzie uczestniczyć również młodzież z parafii z Moszczanicy. Sakrament bierzmowania  w tym roku szkolnym będzie w Moszczanicy w miesiącu czerwcu.