Nabożeństwo z darem dla Fatimy

Lipcowe spotkanie z Matką Bożą, w 100 rocznicę objawień fatimskich, odbyło się w naszym sanktuarium przed niezwykłą monstrancją, która jest darem narodu polskiego dla Fatimy. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Roman Pindel, a modlitwę różańcową poprowadził ks. dziekan Stanisław Kozieł.
W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. biskup Roman, nawiązując do wydarzeń opisanych w Księdze Rodzaju (historia Józefa) oraz orędzia fatimskiego, powiedział, że często po ludzku rzecz biorąc wydaje się, iż nasze życie wygląda beznadziejnie. Często wydaje się, że nie ma już żadnych perspektyw. Tymczasem Bóg, który jest Panem wszystkiego odmienia losy ludzi i zmienia bieg historii. Dlatego powinniśmy ufać Bogu i prosić o wstawiennictwo Matkę Bożą o nawrócenie grzeszników. Biskup dodał, że modlitwa za innych zmienia także nasze życie.


Czas łaski dzięki Matce Pana
Nabożeństwo fatimskie rozpoczęło czuwanie wdzięczności w naszej parafii. Przez kilka dni dziękowaliśmy Panu Jezusowi ukrytemu w hostii za wszelkie dobro, a szczególnie za dar podniesienia naszej świątyni do godności bazyliki mniejszej.
Zachęcamy do obejrzenia z zdjęć z nabożeństwa, Mszy św. i procesji.