Schola

     Świadomość, że śpiew nie jest wyłącznie ubogaceniem liturgii, lecz jej istotną i integralną częścią, schola stara się świadomie uczestniczyć w Eucharystii i przeżywać ją razem z całą zgromadzoną wspólnotą w pełnym tego słowa znaczeniu (ciałem, duchem, intelektem i emocjami).

     Chcąc jak najlepiej wypełniać swoją misję w Kościele, członkowie scholi starają się o swój rozwój duchowy i osobowy, poszerzają wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki liturgicznej, aby swoim zaangażowaniem stać się żywym kadzidłem przed Ołtarzem Pana oraz zachętą dla całej wspólnoty do głębokiego i świadomego przeżywania tajemnic wiary zawartych w liturgii.