Wiara i rozum

Pamiętaj, że Bóg, Prawdziwy, Trójjedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty przekracza ludzkie wyobrażenia o Nim, nawet te najbardziej śmiałe i zawsze wychodzi naprzeciw tym, którzy choćby i po omacku, ale szczerze Go szukają.
więcej

Nowa jakość

Zapowiedziana przez Jezusa obietnica Ojca właśnie się spełnia. Zstąpienie Ducha Świętego na zebranych Apostołów jest widzialnym owocem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ponieważ faktycznie gromadzi w jedno rozproszone dzieci Boże (por J 11, 51-52). Co więcej, staje się fundamentem uniwersalności Kościoła, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie, niezależnie od kultury i języka.
więcej

Niebo dla wszystkich

lekroć wspominam wydarzenie Wniebowstąpienia Pana Jezusa zawsze wyobrażam sobie tę scenę. I za każdym razem widzę Apostołów stojących z zadartymi głowami, którzy próbują na wiosennym błękicie nieba wypatrzeć Pana Jezusa, który przed chwilą całkowicie już zniknął im z oczu. Ich zdumieniu zapewne towarzyszy niekłamana radość, bo przecież Jezus po ukrzyżowaniu i śmierci w wielkanocny poranek przyszedł do nich zmartwychwstały, cały i zdrowy.
więcej

Wieczna Miłość

Miłość Boga ofiarowana człowiekowi w akcie stwórczym, dotyka najgłębszych pokładów ludzkiej osoby, dotyka istoty bytu ludzkiego. Wszyscy więc nosimy w sobie namiętne pragnienie doznawania i okazywania miłości. Pragnienie kochania i bycia kochanym. Oba pragnienia jednak mogą znaleźć swoje pełne zaspokojenie jedynie w miłości Boga. Zostaliśmy przez Niego stworzeni, a każda miłość zawsze będzie zwracać się w kierunku miłości, która ją zrodziła. I tylko ona przetrwa, tylko ona jest wieczna.
więcej

Żyć w Łasce

W Ewangelii można spotkać wiele wypowiedzi Pana Jezusa dotyczących zabiegów rolniczych w celu wydawania plonów i owoców. Ich jakość zawsze nieodłącznie będzie związana z procesem nawożenia, plewienia, okopywania, czyli szeroko pojętej pielęgnacji i troski o to, by roślina rozwijała się. Każdy z pewnością wie ...
więcej

Dobry Pasterz

Pan Jezus, kiedy zwiastował ludziom orędzie o zbawieniu na opisanie tego, o czym mówił bardzo często używał przykładów zaczerpniętych z życia. Jego nauczanie było więc mocno osadzone w realiach palestyńskiej rzeczywistości, w ówczesnym kontekście historyczno – kulturowym.
więcej