Mów, Panie, bo sługa twój słucha…

Bóg nieustannie wybiera ludzi, powołuje i namaszcza, wypowiada konkretne słowo, przez które oznajmia swoją wolę, zwraca się do człowieka w jego języku, po ludzku, by mógł je zrozumieć. Może więc słowa, które dziś słyszysz są właśnie skierowane osobiście do ciebie? Może to ciebie dziś Bóg woła po imieniu, dyskretnie i cicho, jak wołał Samuela i cierpliwie czeka aż będziesz gotowy i pójdziesz za Nim?
więcej

Narodzić się z wody i Ducha

Warunkiem koniecznym zbawienia jest wiara, od niej bowiem rozpoczyna się każda chrześcijańska przygoda życia. Jej początek jednak zawsze jest inicjowany przez Boga. To On daje człowiekowi dobre natchnienia, odsłania kawałek siebie, rozpala fascynację sobą, co razem wzięte rodzi decyzję wyboru właśnie Jego.
więcej

Blisko, coraz bliżej

Kończy się Adwent. Powoli, lecz konsekwentnie zmierza do swojego kresu. Już niedługo zbawienie stanie się również moim i Twoim udziałem. Skończy się wiara, wypali nadzieja, pozostanie jedynie to, co trwa wiecznie, co istnieje poza czasem i przestrzenią ...
więcej

Radość ponad wszystko!

Jan Chrzciciel, słyszymy o tym w Ewangelii, zwiastuje zbawienie i zapowiada rychłe nadejście Mesjasza. Zresztą, sama obecność proroka granicy czasów sygnalizuje nadejście tego, czego ludzkość spodziewała się od zarania dziejów, od chwili swojego upadku. Oto niebawem Bóg przyjdzie by podnieść Cię z nędzy Twoich grzechów i ofiarować Ci cenny dar swojej Miłości Ponad Wszelką Miłość, przekraczającej ludzki lęk i niewdzięczność.
więcej

Komu potrzebny jest Bóg?

Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo dał mu wolną wolę, a więc możliwość decydowania o tym, co zrobi, albo czego nie zrobi i w co się zaangażuje albo czego zaniecha. ...
więcej