konta

Ofiary za Msze:
74 8141 0008 0000 3665 2000 0110

Na rzecz parafii:
58 8141 0008 0000 3665 2000 0010

Na rozwój sanktuarium:
03 8141 0008 0000 3665 2000 0030

Franciszkański Dom Formacyjno-Edukacyjny w Rychwałdzie:
85 8137 0009 0029 7628 2000 0020

Pomoc fundacji:
40 1240 4881 1111 0010 7220 4499