Intencje mszalne od 1 do 8 grudnia 2019

1 grudzień
godz. 7.00
1. Za + Kazimierza Wiewiórę 1/30
2. Za + Stanisławę Kastelik – od wnuka Bartłomieja z rodziną
3. Za ++ Anielę i Antoniego Kastelików  
godz. 9.00
1. Za parafian
2. W intencji darczyńców i przyjaciół sanktuarium z wdzięczności za okazane łaski z prośbą o dalszą opiekę MBR
3. O zdrowie, bł. Boże i opiekę MBR dla Marcina z okazji urodzin
godz. 11.00
1. Za + Andrzeja Barcika 
godz. 17.00
1. Za + Annę Jurasz 1/30

2 grudzień
godz. 7.00
1. Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MBR dla Kamila i Dawida
2. Za + Mieczysława Dobija
3. Za + Tadeusza Bąka – od Magdaleny i Pawła Wilczek
godz. 17.00
1. Dziękczynna za świadectwo wiary i dar życia z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Marii Wieczorek z okazji 80 – tych ur.
2. Za + Annę Jurasz 2/30 
3. Za + Kazimierza Wiewiórę 2/30

3 grudzień
godz. 7.00
1. O szczęśliwe rozwiązanie dla Mai
2. O szczęśliwą wieczność dla Małgorzaty Talik w 2 – gą rocz. śm.
3. Za + Artura Bobusia
godz. 17.00
1. O łaskę przebaczenia i pojednania małżonków sakramentalnych przeżywających kryzys – od Ogniska Sychar
2. Za + Annę Jurasz 3/30 
3. Za + Kazimierza Wiewiórę 3/30
4. Za + Andrzeja Małysiaka w rocz. śm.

4 grudzień
godz. 7.00
1. O pomoc Bożą z wyjścia z nałogu alkoholowego i opiekę MBR dla Mariusza
2. Za ++ Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu oraz ++ członków FZŚ
3. Za + Mieczysława Mrowca
godz. 10.00
1. Za górników emerytów i ich rodzin z kopalni Piast, Zofiówka, Brzeszcze, Pniówek, Silesia, Ziemowit, Wesoła, Murcki i 1 Maja z prośbą o bł. Boże i opiekę MBR
godz. 17.00
1. Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MBR dla Marysi z okazji I – szej rocz. ur. i dla całej rodziny
2. Za + Annę Jurasz 4/30
3. Za + Kazimierza Wiewiórę 4/30

5 grudzień
godz. 7.00
1. Za + Stanisława Kijasa – od wnuka Kamila z Basią 
2. Za + Zdzisława Moca – od kuzyna Jerzego z żoną
godz. 17.00
1. Wynagradzająca dla Wspólnoty Intronizacji NSPJ w każdym sercu, rodzinie, parafii i wioskach
2. Za + Annę Jurasz 5/30
3. Za + Kazimierza Wiewiórę 5/30
4. Za + Władysława Kijasa w 2 – gą rocz. śm. z żoną Ireną 

6 grudzień
godz. 7.00
1. Za + Irenę Lach – od Romana Rus z rodziną
godz. 9.00
1. Za + Annę Jurasz 6/30
2. Za + Edwarda Pyclika 
godz. 17.00
1. Za parafian
2. Dziękczynna za uratowanie życia z prośbą o dalsza opiekę MBR dla Jurgen Krotki 
3. Za + Kazimierza Wiewiórę 6/30
4. Za ++ Stefanię i Wincentego Gęga 

7 grudzień
godz. 7.00
1. Za ++ Karolinę i Kazimierza Dziuban
2. Za + Stanisławę Kastelik – od wnuka Sławomira z żoną
godz. 17.00
1. O zdrowie, bł. Boże i opiekę MBR dla członków Rycerstwa Niepokalanej i ich rodzin
2. O zdrowie i bł. Boże dla Barbary Mydlarz z okazji urodzin i imienin
3. Za + Annę Jurasz 7/30
4. Za + Kazimierza Wiewiórę 7/30 

8 grudzień
godz. 7.00
1. Za + Annę Jurasz 8/30
2. Za + Kazimierza Wiewiórę 8/30
3. Za + Jana Mydlarz w rocz. śm.
godz. 9.00
1. Za parafian
2. Za + Stanisława Walatka w rocz. śm.
godz. 11.00
1. Za ++ Marię i Tadeusza Górnych 
godz. 17.00
1. Za ++ Leokadię i Józefa Pyclików