Przekazanie klasztoru i parafii

Informujemy, że 27 lipca br. w obecności O. Prowincjała odbyło się urzędowe przekazanie klasztoru i parafii o. Grzegorzowi Siwkowi. Natomiast wprowadzenie na urząd proboszcza dokona się w późniejszym terminie ustalonym z ks. dziekanem.