Przypomnienie dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii - od 10 października 2020 roku

W związku z dużą liczbą nowych zakażeń i objęciem całego kraju Strefą Żółtą od 10 października 2020 roku, przypominamy wszystkim Księżom i Wiernym o obowiązujących zasadach związanych z bezpieczeństwem epidemicznym:

Nadal obowiązuje dyspensa od udziału we Mszy św. niedzielnej dla osób szczególnie narażonych na zachorowanie oraz bojących się zakażenia;
W sposób szczególny zachęcamy osoby starsze, przewlekle chore do uczestniczenia we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu w swoim domu;
Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka). Ponieważ będą prowadzone zaostrzone kontrole tego obowiązku, prosimy, aby Księża Proboszczowie egzekwowali go w swoich parafiach;
W związku z dużą liczbą nowych zakażeń, maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);
Księża i inne osoby zbierające składkę powinni używać maseczki;
W czasie dużej koncelebry (np. pogrzeb kapłana, rodzica księdza) maseczkę powinni założyć wszyscy koncelebransi;
Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje wszystkich stojących wokół kościoła – maksymalna liczba osób to 150;
Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;
Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie bierzmowania, ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;
Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przed i po zakończeniu rozdawania Komunii świętej. Zalecamy rozdawać Komunię świętą w maseczce;
Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W każdej parafii należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę, jak i do ust. Dalej obowiązują zasady podane we wcześniejszych komunikatach;
Przypominamy o dezynfekcji konfesjonałów, klamek, poręczy i innych często dotykanych miejsc w kościołach i kaplicach;
Zachęcamy do zainstalowania przy wejściach do kościoła dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym dla wiernych.
W związku z możliwością zakwalifikowania naszych powiatów do strefy czerwonej, Ksiądz Proboszcz jest odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich obostrzeń z nich wynikających:

W strefie czerwonej: możliwość zajęcia tylko 50% miejsc w kościele (zarówno w czasie liturgii, jak i poza nią). Zgromadzenie wokół kościoła nie może przekraczać 150 osób – obowiązkowe maseczki.

Od 17 października 2020 roku będą obowiązywały nowe limity osób uczestniczących w uroczystościach rodzinnych (wesela, chrzciny, stypy):

– w strefie żółtej (obecnie całe terytorium Polski) – 75 osób

– w strefie czerwonej – 50 osób