Zaproszenie do Szkoły Biblijnej online

Okres Wielkiego Postu jest dla nas czasem nawrócenia i odnowy naszej więzi z Bogiem. Pomocny w tym procesie może być udział w Szkole Biblijnej Online, która startuje już 24 lutego. 

Szkoła Biblijna Online została stworzona dla osób, które chcą lepiej rozumieć Biblię, pogłębić wiarę oraz odkryć Kościół jako swój dom. Szkoła trwa 8 miesięcy. Umożliwia pogłębienie wiedzy biblijno-teologicznej w systematyczny i bardzo przystępny sposób. Forma online sprawia, że ze Szkoły może korzystać każdy, dostosowując ją do swoich obowiązków i trybu życia.

Organizatorem Szkoły jest Fundacja Edukacji i Dialogu im. ks. dr. Petera Hockena, działająca przy patronacie Krakowskiej Prowincji Franciszkanów.

Więcej na https://fed.ngo/szkola