INTENCJE MSZALNE od 11 do 18.02.2024

    NIEDZIELA   11.02
    7.00   
1. Za + Barbarę Górną 11/30
2. Za + Norberta Lach
    9.00   
1. Za + Marię Wnętrzak 11/30
2. Za + Marianne Wnętrzak w 20 – tą rocz. śm. i za ++ rodziców, rodzeństwo i dziadków
    11.00   
1. Za parafian – od Pana organisty
2. Za + Teresę Małysiak 11/30
    17.00   
1. W intencji chorych z parafii
2. W intencji członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i dzieł, które prowadzą

    PONIEDZIAŁEK  12.02
    7.00   
1. Za + Marię Wnętrzak 12/30
2. Za + Barbarę Górną 12/30
3. Za ++ Marię i Mariana Midorów z synami: Józefem i Stanisławem
    17.00   
1. O bł. Boże i opiekę MBR dla Zofii z okazji urodzin
2. O bł. Boże dla Agatki z okazji 5 – tych urodzin
3. Za + Teresę Małysiak 12/30
4. Za + Kazimierza Łoboza w 1 – szą rocz. śm.

WTOREK  
13.02
    7.00    1. Za parafian
2. Za + Marię Wnętrzak 13/30
3. Za + Barbarę Górną 13/30
4. Za + Romana Jurę – od siostry Ewy z mężem Władysławem
    17.00    1. Za + Teresę Małysiak 13/30
2. Za + Karolinę Gęgę w 4 – tą rocz. śm.
3. Za + Zofię Habdas – od Anny i Edwarda Małysiak
4. Za dusze w czyśćcu cierpiące

    ŚRODA  14.02    Popielec   
    7.00   
1. Za + Marię Wnętrzak 14/30
2. Za + Barbarę Górną 14/30
3. Za + Romana Jurę – od chrześniaka Jana
4. Za + Barbarę Sowa w 1 – szą rocz. śm.
    9.00   
1. Za ++ Józefa i Karolinę Gęgów z synem, córką i zięciem
    17.00   
1. O bł. Boże i dary Ducha Świętego dla Karoliny i Mateusza i dla ich dzieci
2. Za + Teresę Małysiak 14/30
3. Za + Zofię Habdas – od brata Kazimierza

         CZWARTEK  15.02
    7.00   
1. Za + Marię Wnętrzak 15/30
2. Za + Barbarę Górną 15/30
3. Za ++ Jana i Bronisławę Krakowiak w rocz. śm.
    17.00   
1. O bł. Boże i potrzebne łaski dla ks. Marka – od wstawiennika Ruchu Corda Pia
2. Za + Teresę Małysiak 15/30
3. Za + Zdzisława Cygoń w 7 – mą rocz. śm.

        PIĄTEK  16.02   
    7.00   
1. Za + Marię Wnętrzak 16/30
2. Za + Barbarę Górną 16/30
3. Za ++ Stefanię i Franciszka Satława
4. Za ++ Marię i Mariana Midorów z synami: Józefem i Stanisławem
    17.00   
1. O bł. Boże i opiekę MBR dla Rafała z okazji 30 – tych ur. 2. Za + Teresę Małysiak 16/30
3. Za + Franciszka Gąsiorka z żoną Ireną

    SOBOTA  17.02
    7.00   
1. Za + Marię Wnętrzak 17/30
2. Za + Barbarę Górną 17/30
3. Za + Teresę Małysiak 17/30
    17.00   
1. Za ++ Marię i Józefa Ścieszka
2. Za + Macieja Słowika w rocz. śm.

    NIEDZIELA  18.02
    7.00   
1. Za + Barbarę Górną 18/30
    9.00   
1. Za + Mariana Kachla
    11.00   
1. O zdrowie i bł. Boże dla Władysławy z okazji 70 – tych ur.
2. Za + Teresę Małysiak 18/30
    17.00   
1. Za + Marię Wnętrzak 18/30