Po góralsku dla Matki Króla i Pana

20 listopada na mszy o godz. 9.00 w rychwałdzkim sanktuarium, na cześć Królowej Beskidów, grali i śpiewali uczniowie i instruktorzy Fundacji Braci Golec. Tradycyjnie, w nabożeństwie udział wzięli górale i sympatycy kultury regionalnej. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił o. Tadeusz Pobiedziński, który nawiązując do życia św. Franciszka przypomniał, że ten wielki święty uznał Chrystusa za swojego Władcę i Pana. Dlatego, i my dziś w Polsce, za przykładem świętych uznajemy Syna Bożego za naszego Najwyższego Pasterza. Za przykładem polskich biskupów zebrani w rychwałdzkim kościele odmówili Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Pod koniec mszy kustosz sanktuarium o. Bogdan Kocańda, podziękował uczniom i instruktorom Fundacji Braci Golec za piękny występ przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. W Rychwałdzie grali i śpiewali uczniowie z ognisk muzycznych z Milówki, Łodygowic, Jeleśni, Koszarawy i Przyłękowa pod opieką pani Małgorzaty Młynarz oraz instruktorów: Małgorzaty Filary, Marty Matusznej-Wejchenig , Romana Capek, Maksymiliana Czerwińskiego i Rafała Bałasia.

Fundacja Braci Golec powstała w 2003 roku z inicjatywy Łukasza i Pawła Golec. Bracia pragnęli, by każdy utalentowany młody człowiek, niezależnie od pochodzenia, mógł realizować swoje pasje muzyczne.
Podstawowymi celami fundacji są:
- upowszechnianie bogactwa kulturowego regionu Żywiecczyzny oraz dbanie o zachowanie i przekazywanie dziedzictwa kulturowego
- uwrażliwianie dzieci i młodzież na wartości płynące ze sztuki oraz rozwijanie ich pasji i zainteresowań związanych z muzyką ludową
- stwarzanie szans dostępu do edukacji wszystkim dzieciom i sprawianie, żeby nie czuły się dyskryminowane i wykluczone, dlatego, że pochodzą z małej miejscowości
- włączanie lokalnej społeczność w działania społeczne i kulturowe oraz wzmacnianie poczucia tożsamości mieszkańców regionu.
Więcej na temat Fundacji Braci Golec można przeczytać na:
oraz

Zachęcamy do odwiedzenia strony poświęconej wyłącznie tematyce mszy z oprawą góralską w naszym sanktuarium:

Wszystkim uczestnikom i organizatorom mszy z oprawą góralską dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Poniżej film i galeria z wydarzenia.