Święty Mikołaj Biskup

2 i 3 grudnia przy naszym sanktuarium miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Święty Mikołaj Biskup, patron naszej parafii, rozdawał paczki ze słodyczami, najpierw, czyli w sobotę chorym i samotnym, a w niedzielę wszystkim dzieciom.


Za organizację spotkania z Mikołajem odpowiada Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Pomysł na rozdawanie paczek przez naszego parafialnego patrona zrodził się kilkanaście lat temu. Przygotowania do organizacji spotkania ze św. Mikołajem w Rychwałdzie zaczynają się na kilka tygodni przed 6 grudnia. Najpierw członkowie Akcji Katolickiej prowadzą zbiórkę pieniędzy na zakup słodyczy. W tym samym czasie układany jest scenariusz wydarzenia i następuje podział ról. Na kilka dni przed wydarzeniem hurtowe ilości słodyczy pakowane są do woreczków, które z Bożym błogosławieństwem w rękach Mikołaja zamieniają się w paczki.
- Rozdając za darmo paczki ewangelizujemy dorosłych i dzieci. Dorosłych uczymy dawania, a dzieciom tłumaczymy, że św. Mikołaj Biskup żył i pomagał innym, a współczesne pojęcie Mikołaja jest zniekształcone – wyjaśnia Wacław Oleś, prezes POAK. – Ponadto w pierwszym dniu rozdawania paczek trafiamy do chorych i samotnych, którzy czekają na nas jak na „księdza po kolędzie”. A niektórzy mówią nawet, że wolą nas, bo mamy dla nich więcej czasu niż kapłan – dodaje z uśmiechem prezes.


W tym roku na spotkanie ze św. Mikołajem zaproszono dzieci do kościoła – Bazyliki Mniejszej. Podczas kazania kapłan prowadził dialog z Mikołajem Biskupem, w rolę którego wcielił się jeden z członków Akcji Katolickiej. W dialog włączone zostały dzieci i dorośli, aby w konkluzji wspólnie wypowiedzieć, że darem jaki możemy otrzymać za darmo jest zbawienie. Kapłan i Mikołaj skierowali uwagę dzieci na ołtarz. – Ja jestem biskupem, ojciec Paweł kapłanem, ale kto jest większy od nas? – pytał przebrany Mikołaj. – Bóg! Jezus! – krzyczały dzieci. – To prawda – potwierdził kapłan i zapytał – a czy wiecie, że On jest tu z nami, a za chwilę znowu dokona wielkiego cudu na tym ołtarzu? – Tak wiemy!


Po Mszy św. Mikołaj rozdał paczki prosząc dzieci, aby pamiętały, że każde z nich ma swojego patrona blisko Boga i może prosić go o wstawiennictwo. Dlatego na prośbę Mikołaja pierwsza grupa dzieci wypowiadała imię swojego patrona, a cała reszta wołała – módl się za nami!
W tym roku w Rychwałdzie przygotowanych zostało 600 paczek. Lista darczyńców i tych co pomagają przy organizacji jest długa i nie sposób wszystkich wymienić, ale na prośbę św. Mikołaja wszystkim mówimy – Bóg zapłać za Wasze dobre serce!