Mężczyzna, któremu nie wszystko jedno

W niedzielę 17 grudnia w ramach cyklu „Mężczyzna, któremu nie wszystko jedno” gościliśmy w naszym sanktuarium Wojciecha Nowickiego z Poznania, współautora książki pt. „Uzdrowienie Finansów”. Pan Wojciech dał krótkie świadectwo na zakończenie każdej Mszy św. o tym jak poukładał sobie życie z Bogiem w kontekście pracy, zarabiania pieniędzy i dzielenia się dobrem z innymi. Po ostatniej mszy, w domu rekolekcyjnym, pan Wojciech poprowadził wykład dla ok. 50 osób na temat Bożej ekonomii w małżeństwie i rodzinie. W trakcie prezentacji podkreślił, że to Bóg jest właścicielem Ziemi i wszystkiego co na niej jest, a człowiek tylko dysponuje majątkiem, który powierzył mu Stwórca. Już dziś możemy zapowiedzieć, że pan Nowicki poprowadzi, jeszcze w tym roku, przy naszym sanktuarium warsztaty na temat finansów. Na pewno napiszemy o tym w kolejnych numerach pisemka.