Zapytanie ofertowe

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie składa zapytanie ofertowe dotyczące prac budowlanych w związku z realizacją zadania publicznego „Ścieżka Siedmiu Radości z infrastrukturą towarzyszącą”.
Termin składania ofert 15.04.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją:

Rysunki: