Zobaczyć i uwierzyć

Kończy się oktawa Świąt Paschalnych, ale nie kończy się nasze głoszenie Ewangelii i przepowiadanie Prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Po doświadczeniu spotkania z Nim w wielkanocny poranek jesteśmy posłani, by dawać świadectwo, że On żyje.
więcej

W związku z pandemią

W naszym Kościele może przebywać jednocześnie 38 osób. Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem ( maseczka ). W kościele zachowujemy bezpieczną odległość.
więcej

Przez grób

Chrystus Zmartwychwstał! Zawsze podczas świąt paschalnych pozdrawiamy się tym zawołaniem. Przypominamy sobie o największej prawdzie chrześcijaństwa – zmartwychwstaniu Chrystusa. Prawdzie, która jest fundamentem naszej wiary, fundamentem Ewangelii i naszego bycia w Kościele.
więcej