Beskidzka Droga Wojowników

Ojcze i synu! Zapraszamy Cię do wejścia na Drogę Wojowników! To 5 dni (15 do 21 lipca) wędrówki po górskich drogach stają się okazją, aby dowiedzieć się o sobie więcej niż przez cały rok bycia obok siebie w domu. Zmęczenie, słońce, góry, deszcz, mgła, plecak, rozbicie namiotu, mierzenie się z własną słabością, ale i doświadczenie wspólnoty, współodpowiedzialność, poznawanie siebie nawzajem w trudzie wędrówki – to wszystko staje się doświadczeniem braterstwa, w którym, jak w ogniu, wypalają się relacje, które w każdym ojcu i synu pozostawi ślad na długo. Beskidzka Droga Wojowników to czas wędrówki po Beskidach (Korbielów nad Potokiem – Hala Miziowa – Pilsko – Hala Boracza – Rysianka – Słowianka – Żabnica), spanie w namiotach, ale też możliwość uczestniczenia we mszy świętej, codzienne zadania rozwijające więzi ojca z synem. Informacje i zapisy: Marek: wojmarcus@gmail,com; 728 851 853 lub Paweł OFMConv: brs1844@gmail.com; 781 688 529.