Sakrament Bierzmowania

W tym roku bierzmowanie młodzieży z rocznika przygotowującego się w latach 2019/20, odbędzie się w sobotę 3 października 2020 o godz. 11:00 w Żywcu w Moszczanicy. Szafarzem sakramentu będzie ks. bp Roman Pindel. Bardzo prosimy osoby chcące przyjąć ten sakrament, w tym roku, o dostarczenie do o. Krzysztofa Jackiewicza następujących dokumentów: świadectwo chrztu (dla ochrzczonych poza Rychwałdem), zaświadczenia świadka do bierzmowania, podanie skierowane do biskupa o udzielenie sakramentu, opinia katechety i własnoręcznie napisany życiorys świętego, którego imię przyjmuje bierzmowany. Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do 10 września br.

Spotkanie z rodzicami młodzieży rozpoczynającej w tym roku przygotowanie do bierzmowania, odbędzie się niedzielę 06 września 2020 po mszy o g. 17:00 w auli domu rekolekcyjnego.