Szkoła Uczniostwa

10 stycznia 2018 roku w Franciszkańskim Domu  Formacyjno-Edukacyjnym w Rychwałdzie rozpoczęła się czwarta edycja Szkoły Uczniostwa. Szkoła jest skierowana dla tych, którzy ukończyli kursy Alpha, Nowe Życie czy Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Szkołę prowadzi o. Bogdan Kocańda OFMConv wraz z Małgorzatą Śleziak. Szkoła Uczniostwa składa się z trzech zasadniczych elementów: wykład, praca w małej grupie i pakiet zadaniowy do indywidualnego przepracowania w miejscu zamieszkania. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w FDFe w Rychwałdzie od trwają ok. dwóch godzin. W ramach szkoły omawiane są następujące tematy:
1. Prezentacja szkoły, celu, formuły, osób prowadzących szkołę, zawiązanie małych grup i wykład: Co to znaczy być uczniem Chrystusa?
2. Wykład: Uczeń Chrystusa ufa Duchowi Świętemu.
3. Wykład: Uczeń Chrystusa wierzy i żyje według Objawienia Bożego.
4. Wykład: Uczeń Chrystusa jest przyobleczony w zbroje światła (życie moralne).
5. Wykład: Uczeń Chrystusa modli się w Duchu.
6. Wykład: Uczeń Chrystusa to człowiek pokorny  (cierpliwość bycia uczniem).
7. Wykład: Uczeń Chrystusa żyje w autorytecie Boga, Kościoła Katolickiego i Wspólnoty.
8. Czas Adoracji "Złóż głowę na ramieniu Mistrza" - napisanie deklaracji uczniowskiej. 
9. Czas Modlitwy o uzdrowienie. Wprowadzenie: Panu zależy na mnie.
10. Wykład: Nikt nie może podjąć walki, jeśli nie wierzy w zwycięstwo.
11. Wykład: Uczeń Chrystusa a rozwój życia duchowego. 
12. Czas Misterium Kościoła (Triduum Paschalne i Wielkanoc we własnej parafii).
13. Wykład: Uczeń Chrystusa jest sługą dla innych.
14. Wykład: Uczeń Chrystusa jest w Kościele dla sakramentów nie dla ideologii.
15. Wykład: Uczeń Chrystusa żyje dla Pana.
16. Eucharystia, agapa i podsumowanie.

Nadto zapowiadamy, iż od stycznia w siedzibie Fundacji RSC można nabyć zeszyt formacyjny Szkoły Uczniostwa opracowany przez o. Bogdana a wydany staraniem wydawnictwa WAM z Krakowa. Informacje i zamówienia pod nr tel. 511 380 403. Stanowi on pierwszy z pięciu etapów formacji dla wspólnot i grup duszpasterskich. Przedstawiony w nim program jest możliwy do wdrożenia w każdej parafii. Dzięki niemu powstawać mogą środowiska dojrzałych uczniów Chrystusa, świadomych swojej chrześcijańskiej godności. Stając się światłem dla świata budują Kościół, o jakim marzy Bóg.


Więcej informacji można uzyskać w recepcji Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego lub bezpośrednio pod nr tel. 33 862 21 49 w  pon. – pt. w godz. 9.00-15.00.