Kancelaria parafialna

Czynna:
Wtorek w godz. 9.00 – 10.00
Środa w godz. 16.00 – 17.00
Piątek w godz. 16.00 – 17.00
W uroczystości oraz pierwsze piątki miesiąca kancelaria nieczynna
O każdej porze – w sprawie pogrzebu i do chorego tel.: +48 33 862 36 16
W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna jest nieczynna.

Ważne informacje i potrzebne dokumenty:

CHRZEST ŚWIĘTY

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 11.00.

Dziecko należy zapisać do chrztu w kancelarii parafialnej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, przynosząc ze sobą:
• Akt urodzenia dziecka z USC
• Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty poza naszą parafią)
• Zaświadczenie dla chrzestnych (od ich proboszcza, jeżeli są z innej parafii)
• Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzin, dokładny adres)
• Przed sakramentem chrztu świętego dzieci, rodzice i rodzice chrzestni powinni wziąć udział w katechezie – terminy
• W przypadku chrztu dziecka z poza terenu parafii, prosimy o zgodę pisemną na chrzest proboszcza własnej parafii

Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej należy dostarczyć następujące dokumenty:
– odpis aktu urodzenia dziecka
– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeżeli ślub był zawarty poza naszą parafią)
– dane o rodzicach chrzestnych
– zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
– zgoda własnego proboszcza wyrażona na piśmie na chrzest poza parafią.

Na drugie spotkanie (katecheza) zapraszamy rodziców i rodziców chrzestnych  – terminy

Przypominamy, że sakramentu chrztu św. udzielamy w naszej parafii, w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00:
– do świątyni przychodzimy odpowiednio wcześniej (co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem Mszy świętej )
– rodzice i rodzice chrzestni siadają z dzieckiem na miejscach przygotowanych dla nich przed ołtarzem głównym.

Uwaga!
Chrzestnymi mogą być jedynie praktykujący katolicy (bierzmowani, po ślubie kościelnym, uczestniczący regularnie we Mszy świętej, często korzystający z sakramentu pokuty i komunii świętej).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Wszelkie formalności należy załatwiać minimum na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAŁATWIANIEM ŚLUBU

Pierwsza rozmowa z duszpasterzem:
• Ustalenie daty ślubu
• Przedstawienie wymaganych dokumentów, celem spisania protokołu przedślubnego
• Ustalenie daty sporządzenia protokołu

Druga rozmowa z duszpasterzem:
• Sporządzenie protokołu przedślubnego
• Ustalenie daty wygłoszenia zapowiedzi

Trzecia rozmowa z duszpasterzem:
• Omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa.

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI ŚLUBNYCH

• Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
• Zaświadczenie ukończenia konferencji przedmałżeńskich, zaświadczenie z konferencji dekanalnych oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej
• Dowody osobiste narzeczonych
• Świadectwo chrztu oraz bierzmowania z parafii chrztu (świeżej daty)
• Ostatnie świadectwo z katechizacji (Ksero)
• Dane świadków sakramentu małżeństwa (imiona i nazwiska)
• Pary z poza parafii muszą posiadać pisemną zgodę swego proboszcza (jednej ze stron) na ślub poza parafią

POGRZEB KATOLICKI

Pogrzeb zapisujemy w każdej chwili w kancelarii parafialnej

Należy ze sobą przynieść:
• Akt zgonu z USC
• Zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte

Dzień i godzinę pogrzebu należy ustalić w pierwszej kolejności z duszpasterzem!