Dzieci Maryi


Opiekun duchowy: o. Krzysztof Jackiewicz
Animatorka: Dorota Walatek

MARYJO!…Jak dobrze Twym dzieckiem być…

Grupa Dzieci Maryi działa w naszej parafii od 11 lat. Skupia ok. 40 dzieci, głównie ze szkoły podstawowej, ale też z gimnazjum i młodsze. Są to głównie dziewczynki, ale coraz częściej pojawiają się też chłopcy. Na początku istnienia O. Proboszcz Radosław Kramarski zadbał o zakup materiału na stroje, a Pani Agatka Mydlarz uszyła je bezinteresownie. W strojach tych reprezentujemy grupę w parafii, ale też na wyjazdach do innych miejsc.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu i choć planowano je w różne dni tygodnia od kilku lat odbywają się w sobotnie przedpołudnie w godzinach od 10.00-12.00. W ten sobotni dzień–Maryjny przychodzi nas najwięcej i jak zauważyły dzieci choć na chwilę zawsze zaświeci słońce.

Tematyka spotkań w każdym roku zmienia się w zależności od hasła roku duszpasterskiego, ale zawsze powiązana jest z osobą Maryi. Źródłem formacji duchowej są opisane w Biblii sceny z życia Maryi, a także żywoty świętych, którzy Maryję obrali za swą Matkę i Królową. W tym roku poznajemy sanktuaria maryjne w Polsce i na świecie.

Wiele spotkań poświęcamy na naukę śpiewu i przygotowania do udziału w bogatym życiu parafii, w którym aktywnie uczestniczymy przygotowując min.: obchody Dnia Papieskiego, drogę krzyżową w Wielkim Poście, adorację przy żłóbku i w Wielki Piątek oraz biorąc aktywny udział w licznych uroczystościach odbywających się w sanktuarium np. przez noszenie różańca w miesiącu październiku, poduszek z figurką Maryi w miesiącu maju i Jezusa w miesiącu czerwcu.

Nasze spotkania to też czas modlitwy, zabawy, dzielenia się sobą. Choć rozpiętość wieku naszej wspólnoty jest bardzo duża, na spotkaniach panuje niezwykła atmosfera jedności, ofiarności i troski o to, aby każdy czuł się tu dobrze. Zawdzięczamy to najstarszym członkom grupy, którzy w roli animatorów pomagają tworzyć tę wspólnotę. We wspólnocie jest także miejsce, aby każdy mógł zaprezentować swoje umiejętności. Najmłodsi mają zajęcia plastyczne, wszyscy prezentują zdolności aktorskie w czasie scenek teatralnych, a także zdolności wokalne i muzyczne.

Przez trzy lata w czasie ferii zimowych, a przez ostatnie 2 lata w czasie wakacji dzięki wsparciu parafialnego oddziału Akcji Katolickiej zostały zorganizowane trzydniowe rekolekcje w domu pielgrzyma.

Prawie wszystkie działania Grupy są opisane w kronice, która liczy kilkadziesiąt stron.

Bardzo cieszy fakt, że dzieci, które należały do Grupy Dzieci Maryi, angażują się w inne wspólnoty w parafii takie jak: oaza, schola, KSM.

Dzięki Bogu i ludziom, pod czujnym okiem Maryi udaje się to dzieło prowadzić.

Pełni zaufania zawierzamy je opiece Matki Bożej Rychwałdzkiej.