Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministranci, Lektorzy i Kandydaci

Opiekun: o. Grzegorz Siwek

Ministrant – to sługa Chrystusa, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego „ministrare” i oznacza „służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu.
Zadaniem zaś lektorów jest uroczysta proklamacja Słowa Bożego.

Zapisy do ministrantury u opiekuna grupy lub w zakrystii.