WSPÓLNOTA DLA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA (NSPJ)

WSPÓLNOTA DLA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA (NSPJ)

Zapraszamy wszystkich Czcicieli Najświętszego  Serca Pana Jezusa na  spotkania formacyjne Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ odbywają się w każdy pierwszy  wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej.

 W każdy czwartek po Mszy św. wieczornej Wspólnota prowadzi w kościele adorację Najświętszego Sakramentu jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy nasze, naszych rodzin, parafii i ojczyzny. 

Znakiem jedności wspólnot jest proporzec z wizerunkiem Chrystusa Króla, który jest noszony w procesjach z racji świąt parafialnych i  ogólnopolskich spotkań modlitewnych.
Członkowie wspólnot są apostołami Dzieła Intronizacji, czytają materiały związane z intronizacją, świadczą swoim życiem o przynależności do Chrystusa Króla w rodzinie i środowisku, często przystępują do sakramentów świętych, by trwać w stanie łaski uświęcającej. Proszą, aby miłość Chrystusa wypływająca z Jego Najświętszego Serca rozpalała serca wszystkich i pomogła nam budować Jego Królestwo prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju tu na ziemi. Głównym materiałem do formacji duchowej są pisma Służebnicy Bożej Rozalii Celak.

Służebnica Boża Rozalia nigdy nie mówiła o Intronizacji Chrystusa Króla lub o ogłaszaniu Chrystusa Królem Polski. Mówiąc o Intronizacji – zawsze miała na uwadze przede wszystkim Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa z jednoczesnym wezwaniem do uznania Chrystusa naszym Królem i Panem.
To uznanie ma się przejawiać w podporządkowaniu Jego Bożemu Prawu, Prawu Miłości, którego wyrazem jest przebite Najświętsze Serce Jezusa. Służebnica Boża Rozalia używając słowa Intronizacja ciągle podkreślała potrzebę kształtowania naszych serc na modłę Serca Jezusowego i była przede wszystkim Apostołką kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa

Animatorka Wspólnoty:  p.  Halina Rus

Opiekun duchowy: o. Marek Augustyn


Dołącz do naszej Wspólnoty dla Intronizacji  Najświętszego Serca Pana Jezusa

Króluj nam Chryste