Ewangelizacja w Beskidach


„Szczęśliwy lud, którego Panem jest Bóg!”
Zapraszamy do wspólnego wędrowania po Beskidzkich szlakach z Dobrą Nowiną.

Jesteśmy wspólnotami przyparafialnymi diecezji bielsko-żywieckiej. Akcją Ewangelizacji w Beskidach chcemy odpowiedzieć Bogu na wezwanie głoszenia Dobrej Nowiny. I tak zdobywając górskie szczyty, chcemy zdobywać i zapalać ogień miłości Bożej w sercu bliźniego.

Wychodzimy w góry w 8 kolejnych sobót lipca i sierpnia. Kulminacyjnym punktem jest Eucharystia na szczycie o godz. 12:00.