Ważniejsze wydarzenia z dziejów Ruchu Corda Pia w roku 2016

ROK 2016

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU NA ROK 2016:
„A wszyscy osłupieli ze zdumienia nad wielkością Boga. Gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich Jego czynów, Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.”  (Łk 9, 43-45)

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO NA ROK 2016:
Jako członkowie Ruchu Pasterzy Nowego Serca Corda Pia pochylamy się nad Słowem Bożym, aby odczytać z niego Boże przesłanie dla swojego życia.
W Roku Miłosierdzia to przesłanie nabiera nowego znaczenia, staje się ono bowiem wołaniem o miłość w czynie, miłość w akcie przebaczenia i miłość w słowie afirmacji. Te trzy wymiary miłosierdzia znajdują swój wyraz w powyższym fragmencie Pisma Świętego. Zrozumieć wydanie w ręce ludzi Syna Człowieczego, to nic innego jak przyjąć wolę Boga Ojca, który w tym jednym akcie spełnia wspomniane wcześniej akty miłosierdzia. Bóg jest bardzo konkretny w miłości i dlatego ofiaruje Syna na zbawienie wszystkich ludzi. Naprawdę można się zdumieć wielkością Boga! Kapłan, jak każdy chrześcijanin, wezwany jest do pełnienia woli Boga Ojca, a nie własnej, stąd ofiarowanie siebie “w  ręce ludzi” powinno być dla niego czymś oczywistym. Jeśli tak nie jest musi reewangelizować siebie samego co do sposobu myślenia, widzenia i kochania. Jako członkowie ruchu modlitwy za kapłanów winniśmy każdego kapłana w tym wesprzeć. Weźmy sobie głęboko do serca tę sprawę i pomóżmy tym kapłanom, którym ofiarowanie siebie innym przychodzi z tak wielką trudnością. Módlmy się o to, aby kochali innych miłością samego Boga; miłością, która sprawia, że w każdym człowieku widzi się Chrystusa; miłością, która zawsze podejmuje inicjatywę. Panie Jezu, dzisiaj to już wiemy!
o. Bogdan Kocańda OFMConv

24.03.2016
Wielki Czwartek – Eucharystia
„Sakrament kapłaństwa czyni kapłana zdolnym do skutecznego użyczania Naszemu Panu swego głosu, rąk, całego jestestwa.”
św. Josemaria Escriva de Balaguer.

15.04.2016
SŁOWO św. Jana Pawła II dla Ruchu na ROK 2016:
“Chrystus pragnie, aby od tej chwili [ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku] Jego czyn stawał się w sposób sakramentalny przez ręce kapłanów także czynem Kościoła”.
(Z listu do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku)

29.04.2016 
Kolejny coroczny list Promotora ruchu.
Motto listu wybrane z wielkoczwartkowego listu do kapłanów św. Jana Pawła II brzmi: 
„W dziejach kapłaństwa, tak samo jak w historii całego Ludu Bożego, spotykamy się także z mroczną obecnością grzechu.” 
Motywacją do przekraczania naszych lęków i podejmowania nowych wyzwań są słowa Promotora ruchu zawarte w  Liście: „Wiara, która jest motorem napędowym do naszego działania, ciągle mówi do nas: „Zrób to, czego się boisz”. 
Jedynie w Jezusie Chrystusie jest nasza siła i moc! 

Wydanie ósmego Biuletynu Corda Pia (nr 8-2016), który ukazuje się raz w roku (począwszy od roku 2009) i jest rozsyłany wraz z listem Promotora.
W nim min. artykuł: „Miłosierdzie – największy przymiot Boga”. Sprawiedliwość w zderzeniu z miłością prowadzi do miłosierdzia, którego cena jest ogromna – męka i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Zamieszczona została również krótka relacja z ważnego wydarzenia z kalendarium 2015r. - Złotego Jubileuszu koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej – w dniu 19 lipca 2015r. oraz wiadomość z ostatniej chwili: „Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, naszej Patronki - będzie Bazyliką Mniejszą”. W trzecim dniu obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski, dnia 16 kwietnia 2016 r., w Poznaniu, Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obradujący na Komisji Episkopatu Polski, wyrazili Nihil Obstat – czyli zgodę na rozpoczęcie starań w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, aby kościół p.w. Św. Mikołaja w Rychwałdzie otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej.
Znajdujemy także krótką relację z ubiegłorocznych rekolekcji, które odbywały się w Rychwałdzie w terminie: 9-11 października 2015r. pod hasłem: „Moc jest w Miłości”, jak również zaproszenie na nasze kolejne rekolekcje w dniach: 29-31 lipca 2016r., których tematem przewodnim będzie:
„Kochaj to, co robisz! O miłosierdziu wobec siebie.”
Tradycyjnie zaproszenie do modlitwy oraz intencja modlitewna podejmowana od dnia Święta Ruchu: 
O napełnienie serc kapłanów mądrością, cierpliwością i miłością, aby potrafili dawać nadzieję i podnosić tych, którzy upadli w grzechy!

19.05.2016
W dniu Święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Patronalne Święto Ruchu Corda Pia obchodzone po raz trzeci. 
O godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej w intencji ruchu sprawowana była Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył o. Ryszard Jarmuż OFMConv. W czasie kazania przypomniał genezę ustanowienia Święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana oraz jego początki w Kościele polskim. Zaznaczył, że jest rzeczą ważną wziąć odpowiedzialność za kapłanów. Najwspanialszym wzorem i celem jest Jezus Chrystus, Wieczny Arcykapłan, który jest jednocześnie ofiarą jednoczącą nas z Bogiem. W kapłaństwie sprawującym sakramenty działa sam Chrystus. Kapłan działa in persona Christi – w osobie Chrystusa. Jezus jest wiernym Arcykapłanem. Jego wywyższenie to wywyższenie na krzyżu. O. Ryszard powiedział do uczestników: „Niech będą święci kapłani, choćby wyniesieni do godności ołtarza błogosławieni męczennicy, franciszkanie: o. Michał Tomaszek i o. Zbigniew Strzałkowski - wzór ofiary z życia. Jeszcze raz dziękuję za modlitwę w intencji nas kapłanów i wszystkich innych na całym świecie. Módlmy się jedni za drugich: wy za nas i my kapłani za was”.
Po Mszy św. w Centrali ruchu w kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu kolejna 683 osoba dołączyła do grona wstawienników.

29 – 31.07.2016
DZIEWIĄTE REKOLEKCJE WSTAWIENNIKÓW RUCHU CORDA PIA
Temat: „Kochaj to, co robisz!” O miłosierdziu wobec siebie – był myślą przewodnią trzydniowych rekolekcji ruchu Pasterzy Nowego Serca Corda Pia w Rychwałdzie. 
Jak zawsze gościnne i otwarte mury franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie w upalne dni lipca powitały 40 osób, które przybyły aby odnowić, umocnić, a niektórzy dopiero po raz pierwszy podjąć zobowiązanie codziennej modlitwy za kapłanów. Uczestnicy pochodzili z wielu parafii i miejscowości – od Żywiecczyzny po Śląsk. 
Tegoroczne rekolekcje poprowadził o.Bogdan Kocańda OFMConv. Wszystkie spotkania, konferencje, wspólne modlitwy, a przede wszystkim Eucharystia były pokarmem dla duszy. Treści, którymi o. Bogdan dzielił się z uczestnikami rekolekcji dla osobistego duchowego wzrastania są kluczem do podejmowania z jeszcze większym zaangażowaniem nowych wyzwań i zadań, a także umocnieniem w drodze. 
Oprócz duchowych doświadczeń w programie rekolekcji było wspólne świętowanie. W sobotni wieczór gościliśmy o.Ryszarda Jarmuża OFMConv, który nazajutrz kończył posługę duszpasterską w Rychwałdzie. W ostatnich latach o.Ryszard współpracował i uczestniczył w wydarzeniach ruchu Corda Pia prowadząc rekolekcje, również patronalne święto ruchu oraz często dzielił się ze wstawiennikami swoim bogatym doświadczeniem misyjnym i świadectwem kapłańskiego życia. 
Kulminacyjnym momentem wieczornego świętowania było czuwanie przed ukrytym w monstrancji Jezusem. Jego żywej obecności i prawdziwego przytulenia doświadczyliśmy podczas sobotniej wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu, trwającej do późnych godzin nocnych w czasie, której 6-ciu nowych wstawienników zostało włączonych do ruchu. 
W czasie rekolekcji doświadczyliśmy skupienia i modlitwy, bliskości Pana podczas codziennej Eucharystii, czasu odpoczynku, jedności, dialogu i radości z bycia razem. Program rekolekcji uwzględniał wspólnotową Jutrznię w kaplicy franciszkańskiego Domu oraz medytację indywidualną. 
Przez te kilkadziesiąt godzin Bóg mówił do nas nieustannie w przepełnionych Słowem Bożym konferencjach i homiliach o.Bogdana, któremu dziękujemy za każde słowo, naukę i wskazówkę.
Najważniejszy cel rekolekcji - osobiste spotkanie uczestników z Jezusem Chrystusem, Panem Żyjącym, Królem Miłosierdzia - ufamy, że został osiągnięty. Bogu niech będą dzięki!

01.09.2016
Pierwszy czwartek miesiąca września.
W Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno- Edukacyjnego w Rychwałdzie miało miejsce losowanie. Kolejna 694 osoba dołączyła do grona wstawienników.

03.11.2016
Pierwszy czwartek miesiąca listopada.
W Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno- Edukacyjnego w Rychwałdzie kolejne losowanie. 695 osoba dołączyła do grona wstawienników

01.12.2016
Pierwszy czwartek miesiąca grudnia.
Tradycyjnie w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno- Edukacyjnego w Rychwałdzie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu nowy 696 wstawiennik został włączony do ruchu.

31.12.2016
W tym dniu Księga wstawienników zawiera 696 osób modlących się za kapłanów i 13 pasterzy.