Ważniejsze wydarzenia z dziejów Ruchu Corda Pia w roku 2018

ROK 2018

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU CORDA PIA NA ROK 2018:
„Lecz Ty, o Panie, Ty trwasz na wieki, Twój tron - poprzez pokolenia. Czemu chcesz o nas zapomnieć na zawsze, po wszystkie dni nas opuścić? Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy. Dni nasze zamień na dawne! Czyżbyś nas całkiem odtrącił? Czy tak bardzo na nas się gniewasz?” (Lm 5, 19 - 22)

02.01.2018
Dwie osoby dołączyły do grona wstawienników. Losowanie miało miejsce 
w  Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno- Edukacyjnego w Rychwałdzie. 
Księga wstawienników zawiera 738 osób modlących się za kapłanów.

15.01.2018
SŁOWO św. Jana Pawła II dla Ruchu na ROK 2018:                              
“Bóg nie przekreśla naszej osobowości ani nie pozbawia nas wolności, a mimo to zbawia nas, wykraczając poza nasze oczekiwania i zamysły. Dary Ducha Świętego wpisują się w  tę logikę, będąc doskonałościami człowieka, usprawniającymi go, by dobrze szedł za natchnieniem Bożym”. 
(Z listu do kapłanów na Wielki Czwartek 1998 roku)

01.02.2018
Pierwszy czwartek miesiąca.
Tradycyjnie w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno- Edukacyjnego 
w Rychwałdzie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu nowy 739 wstawiennik został włączony do ruchu.

08.03.2018
Kolejne losowanie w Centrali naszego ruchu. 
Księga wstawienników zawiera 740 osób modlących się za kapłanów, w tym:
Płeć: kobiety – 633; mężczyźni – 107;
Powołanie: świeccy – 648; siostry zakonne – 87; bracia zakonni i kapłani – 5;
Kraj: Polska – 712; Ukraina – 16; Francja – 10; Włochy – 1; USA – 1.

29.03.2018
Wielki Czwartek – Wieczerza Pańska.
„W kapłańskiej władzy wielka moc, sprowadza Boga na ołtarze. Oczyszcza 
z grzechów duszy noc, Chrystusa ciało daje w darze”.

19.04.2018 
Do grona wstawienników dołączyła kolejna osoba.

30.04.2018 
Kolejny coroczny list Promotora ruchu, w którym czytamy: 
„Nadal trwamy w posłaniu! To już kolejny rok naszej wspólnej wstawienniczej drogi. Dzięki wielkiej łaskawości dobrego Boga ciągle wytrwale czuwamy przed Panem życia, ufni w sens naszej misji. A misja nie należy do łatwych ponieważ wstawianie się do Boga za kapłanami o ich ochronę i świętość życia to nic innego jak wejście na ścieżkę wojenną ze złymi duchami. To przecież diabeł w pierwszej kolejności chce zniszczyć kapłańskie powołania, aby uniemożliwić innym czerpania ze zdrojów wody życia, która w Chrystusie przynosi na drodze sakramentalnej wolność”.  
I refleksja czym jest istota kapłańskiego powołania: to „ukrzyżowanie samego siebie”, w której tkwi tajemnica posiadania Ducha Chrystusowego by świadczyć 
i służyć aż do całkowitej ofiary z siebie samego.
Motto listu wybrane z wielkoczwartkowego listu do kapłanów św. Jana Pawła II (2000 roku) brzmi: 
„Na Golgocie Chrystus uczynił z własnego życia ofiarę, która na wieki zachowuje swoją wartość, ofiarę odkupieńczą, która na zawsze otworzyła drogę do komunii z Bogiem, zerwanej przez grzech”.
W Liście ważna wiadomość: zaproszenie na wstawiennicze rekolekcje w roku duszpasterskim poświęconym Osobie Ducha Świętego, do Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie w terminie: 27-29.07.2018r., których hasłem przewodnim będzie zawołanie: „Wołajmy o Ducha Świętego dla naszych duchowych braci!”

Wydanie dziesiątego Biuletynu Corda Pia (nr 10/2018), który ukazuje się raz w roku (począwszy od roku 2009) i jest rozsyłany wraz z listem Promotora.
W nim min. artykuł pt.: „Modlitwa – źródło życia” – jako nieustannej modlitwy, która jest postawą serca skierowaną ku Bogu i z Boga czerpie wszelką siłę do życia i pracy.
Znajdujemy również krótkie przypomnienie wezwania „Sacerdos et Hostia!” - tzn. „Kapłan i Żertwa”, które stanowi hasło naszego ruchu. Jezus Chrystus Kapłan Nowego Przymierza, czyli ten, który służy i przez swoją Mękę i Śmierć na Krzyżu zdefiniował istotę kapłaństwa: oddając Ojcu chwałę ofiarował ludziom siebie samego – swoje Ciało i swoją Krew – aby nas zbawić.
Zamieszczona również krótka relacja z ważnego wydarzenia ogłoszenia Bazyliką Mniejszą świątyni w Rychwałdzie, które miało miejsce 23.07.2017r. W tym dniu Mszę św. dziękczynną celebrował j. Em. Ks. Kard. Robert Sarah prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Świątynia będąca znanym Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, Pani Ziemi Żywieckiej, jest drugą na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, która otrzymała dotąd takie wyróżnienie. Był to prezent na 25 urodziny, bowiem ćwierć wieku wcześniej papież św. Jan Paweł II patron ruchu Corda Pia powołał do istnienia diecezję bielsko-żywiecką. Przeczytać można również relację z ubiegłorocznego patronalnego Święta ruchu oraz corocznych rekolekcji, które odbyły się w Rychwałdzie w dniach: 28-30 lipca 2017r. pod hasłem: „Masz w sobie dar, który należy pomnożyć”.”
Na koniec „Kącik świadectw”, w którym wstawiennicy ruchu  dzielą się czym jest dla nich codzienna modlitwa za kapłanów.

17.05.2018 
Kolejne losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
W Księdze wstawienników 744 wpisy.

24.05.2018  
Święto: JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA.
Patronalne święto ruchu CORDA PIA obchodzone po raz piąty.
W Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, patronki ruchu uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej w intencji Ruchu Corda Pia, a po Mszy św. w nabożeństwie majowym. 
Eucharystii przewodniczył Promotor ruchu o. Bogdan Kocańda OFMConv. Zaznaczył, że misja wstawiennictwa jest podejmowana przez osoby świeckie 
i konsekrowane, których troską jest aby posługa kapłańska ciągle była odnawiana i wzrastała moc orędzia Jezusa Chrystusa. 
W kazaniu, które wygłosił o. Bogdan podkreślił, że taki dzień jak ten, w tygodniu bez wielkich fanfar, to zwykły dzień a jednak niezwykły. Nie tak dawno ustanowione Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - po to aby wyeksponować rolę Ofiarnika - tego, który jest Żertwą Ofiarną i tego, który jest Ofiarnikiem. Jezus sam siebie składa w ofierze jako Żertwa Ofiarna. I tym Ofiarnikiem, który składa Jezusa na ołtarzu dla wspólnoty wierzących jest Kapłan. Kapłan w swojej posłudze musi odkryć też własną tożsamość. 
Tą tożsamość odbiera nie tylko z misji służby w imię Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim odnajduje ją w tym, że sam jako Chrystus ofiaruje się innym, stając się żertwą. 
„Sacerdos et Hostia” – tak w 2000 roku tytułując rozdział wielkoczwartkowego Listu do Kapłanów – rozpoczyna św. już Jan Paweł II rozważania na temat bycia Kapłanem i Żertwą. To hasło stało się punktem wyjścia do powstania ruchu ludzi, którzy noszą w sobie pragnienie troski o kapłanów, o to aby kapłani byli, ale też o to aby wytrwali w misji ofiarowania, misji służby, misji odkrywania samego siebie jako tego, który przychodzi, aby dawać z łaski Boga. 
Ci, którzy są w ruchu Corda Pia modlą się w sposób wyjątkowy odmawiając modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia za tych, których czynią swoimi braćmi duchowymi, znając jedynie imię i datę święceń kapłana. 
Wezwanie do takiej misji modlitwy za kapłanów jest pewnego rodzaju powołaniem. Codzienne ofiarowanie modlitwy w intencji człowieka, którego się nie zna jest wyrzeczeniem. 
Słowo ma moc, to jednak, aby to słowo było twórcze musi być z jednej strony wypowiedziane, a z drugiej strony przyjęte. Bóg tchnie swoje Słowo w serca ludzi, którzy je przyjmują. Wtedy łatwiej zrozumieć co to znaczy mieć obok siebie brata, który jest kapłanem. Jest wielki kryzys kapłaństwa, ale tak naprawdę to jest kryzys misji: kapłańskiej, małżeńskiej, rodzicielskiej. Ta misja nabiera wielkiego znaczenia, kiedy uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. A ponieważ nasze bycie uczniów często jest mizerne - stąd rodzi się kryzys misji. Kiedy uczniowie byli we wspólnocie Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo i dawał uczniom mówiąc: „To jest Ciało Moje”, potem wziął kielich i dawał mówiąc: „To jest Moja Krew Przymierza”.
Jezus jednoczy wokół Eucharystii po to, aby tworzyli wspólnotę, aby byli Jego uczniami. Dopiero prawdziwi uczniowie Chrystusa odbudują misję Kościoła, aby nasi bracia i siostry w wierze mogli to czynić co dzień, abyśmy my sami mogli to czynić świadomie, z pasją i z wielkim zaangażowaniem. O.Bogdan życzył wszystkim, w tym miejscu, z którego wywodzi się ruch Corda Pia, aby to stało się naszym wspólnym udziałem.
W modlitwie wiernych Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi z pokorą przedstawiliśmy nasze prośby: aby biskupi i prezbiterzy w Jezusie wciąż na nowo odkrywali źródło i sens oraz radość swojej posługi, aby w Kościele nie zabrakło kapłanów, którzy pójdą na krańce świata głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu człowieka, za ruch Corda Pia i wstawienników aby wytrwali w misji wstawienniczej za kapłanów a omadlani przez nich kapłani doświadczyli mocy z wysoka do posługi wiernym, o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz o szacunek dla kapłanów i ich posługi w naszej ojczyźnie, szczególnie w mediach, o zrozumienie błędów kapłańskich i aby w naszych parafiach nie zabrakło świętych kapłanów, a także za zmarłych kapłanów, którzy nas błogosławili, sprawowali nam Sakramenty Święte, przyjmowali nas w Kościele, aby radowali się ojczyzną niebieską na wieki.
Po Eucharystii wstawiennicy wraz z Promotorem spotkali się we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym na świętowaniu i wspólnym dzieleniu się radością. 

Jak co roku zaproszenie do modlitwy podejmowanej w wymiarze modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem lub modlitwy osobistej.
Intencja modlitewna (od Święta Ruchu):
Aby pasterze Kościoła trafnie odczytywali znaki czasu!
 
05.06.2018 
Dwie nowe osoby włączone do ruchu.

27.06.2018
Trzynasta rocznica powstania ruchu we Wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy.

05.07.2018
Pierwszy czwartek miesiąca: w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie kolejne losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Do grona wstawienników dołączyła 747 osoba.

27-29.07.2018   Jedenaste Coroczne Rekolekcje Ruchu
W upalne lipcowe dni gościliśmy we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym w Rychwałdzie, a nasza wspólnota rekolekcyjna liczyła 50 osób.
Rekolekcje przygotował i poprowadził o.Bogdan Kocańda OFMConv. 
Tegoroczny temat rekolekcji: "Wołajmy o Ducha Świętego dla naszych duchowych braci!" wpisał się w czas przeżywania w Kościele Polskim programu duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
Ten szczególny czas w piątek wieczorem rozpoczęliśmy Eucharystią. W kazaniu o. Bogdan wypowiedział: „nie” milczącej apostazji (oddalenia). Zaznaczył, że patrzy ze zdumieniem jak wielu katolików swoją postawą i brakiem zaangażowania w życie wiary i Kościoła dokonuje z dnia na dzień milczącej apostazji. 
Po Eucharystii odprawiliśmy Drogę Krzyżową w plenerze wokół bazyliki mniejszej.
Sobotni poranek rozpoczęliśmy od Jutrzni w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego. Z kolei przyszedł czas na dwie konferencje. 
Pierwsza konferencja: „Duch osobistego zbudowania”- uświadomiła, że owocność życia zależy od Ducha Świętego. Wołanie o Ducha Świętego dla kapłanów to wołanie o ich świętość! Radość w Panu jest siłą. Bóg daje nam siłę i radość. 
Druga konferencja: „Duch budowania Kościoła” - wyjaśniła, że my jako ludzie ochrzczeni jesteśmy mocni najsłabszym ogniwem wspólnoty, tzn. im więcej będzie nas ludzi „w świętości” to tym mocniejszy będzie Kościół, gdyż łańcuch najłatwiej rozerwać w jego najsłabszym punkcie. Bogu chodzi o serca, a nie mury. Wszystkie łaski, które otrzymujemy są dla budowania Kościoła.
W centrum dnia o godz. 12:00 sprawowana była Eucharystia. 
W Godzinie Miłosierdzia wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji naszych braci kapłanów, a następnie wysłuchaliśmy kolejnej trzeciej konferencji.
Temat trzeciej popołudniowej konferencji brzmiał: „Przyjdź Duchu Święty, a powstanie życie”. Ogień Ducha Świętego zesłany na Apostołów w Dniu Pięćdziesiątnicy uwolnił ich do świadczenia o Jezusie Zmartwychwstałym. Duch Święty zawsze przychodzi po to aby objawić światu Jezusa. Dzięki Jego działaniu Chrystus będzie zawsze rodził się niewidzialnie w naszych sercach. Bóg szuka naszej gotowości. 
Po konferencjach został przewidziany czas na pracę warsztatową w małych grupach. Zadania, pracy w grupach dotyczyły obrazu końca czasów na podstawie Księgi Izajasza. Podejmowana była dyskusja na temat roli Ducha Świętego w kontekście końca świata, roli Ducha Świętego w podejmowanej modlitwie za kapłanów. 
Wieczorem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego doświadczyliśmy DOTYKU JEZUSA uczestnicząc w modlitwie wstawienniczej za nas oraz naszych braci kapłanów. W tym dniu do grona wstawienników dołączyły 4 nowe osoby.
W niedzielnej konferencji o. Bogdan odczytał Słowa Ewangelii wg Św. Łukasza –przypowieść o przewrotnych rolnikach w Winnicy Pana, które są jakby streszczeniem historii zbawienia. Winnica ta nie należy do nas. Jesteśmy zarządcami. Pan posyła swoje sługi. Miłość bezgraniczna to wierność Boga. Sens życia zawiera się w posłuszeństwie Słowu Ojca. Miłość nie zna innej miary jak: potrzeba drugiego. 
W niedzielę w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej Patronki Ruchu uczestniczyliśmy w Eucharystii kończącej rekolekcje, której przewodniczył o. Bogdan wraz z innymi kapłanami. 
Po Eucharystii był czas świadectw uczestników rekolekcji oraz podsumowanie rekolekcji.

16.08.2018
W Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie kolejne losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Do grona wstawienników dołączyły dwie nowe osoby. Księga zawiera 753 wpisy.

04.09.2018 
Dwie nowe osoby zostały włączone do Ruchu. Losowanie miało miejsce w Kaplicy Centrali Ruchu w Rychwałdzie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W Księdze wpisanych 755 wstawienników.

02.10.2018 
Losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie. W Księdze wpisanych 756 wstawienników.

11.10.2018 
Kolejne losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Księga zawiera 757 wstawienników.

18.10.2018 
Nowa osoba włączona do grona wstawienników. Księga zawiera 758 wpisów.

31.12.2018
W tym dniu Księga wstawienników zawiera 758 wpisów osób modlących się za kapłanów i 13 pasterzy.
Statystyka wstawienników przedstawia się następująco:
Płeć:         kobiety – 646; mężczyźni – 112;
Powołanie:    świeccy – 666; siostry zakonne – 87; kapłani i bracia zakonni – 5;
Kraj:         Polska – 730; Ukraina – 16; Francja – 10; Włochy – 1; USA – 1;