Dobra Duchowe dla Bractwa Szkaplerza św.

Dobra  Duchowe dla  Bractwa Szkaplerza św.

Należący do Bractwa Szkaplerznego przynależą do rodziny karmelitańskiej i mają udział we wszystkich dobrach duchowych całego Zakonu Karmelitańskiego (m.in.: Msze święte, Komunie święte, modlitwy wspólnotowe i indywidualne, wyrzeczenia czy dobre uczynki, braterstwo duchowe).
Członkowie erygowanego kanonicznie Bractwa mogą uzyskać odpust zupełny, spełniając zwykłe warunki oraz składając lub odnawiając przyrzeczenia zachowania zobowiązań wynikających z przynależności do Bractwa – w następujące dni:

1. w dniu wstąpienia do Bractwa,
2. we wspomnienie św. Szymona Stocka (16 maja),
3. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca),
4. w święto św. proroka Eliasza (20 lipca),
5. w święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października),
6. w uroczystość św. Teresy od Jezusa (15 października),
7. w święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego (14 listopada),
8. w uroczystość św. Jana od Krzyża (14 grudnia).