Wieczna Miłość

Miłość Boga ofiarowana człowiekowi w akcie stwórczym, dotyka najgłębszych pokładów ludzkiej osoby, dotyka istoty bytu ludzkiego. Wszyscy więc nosimy w sobie namiętne pragnienie doznawania i okazywania miłości. Pragnienie kochania i bycia kochanym. Oba pragnienia jednak mogą znaleźć swoje pełne zaspokojenie jedynie w miłości Boga. Zostaliśmy przez Niego stworzeni, a każda miłość zawsze będzie zwracać się w kierunku miłości, która ją zrodziła. I tylko ona przetrwa, tylko ona jest wieczna.
więcej

Żyć w Łasce

W Ewangelii można spotkać wiele wypowiedzi Pana Jezusa dotyczących zabiegów rolniczych w celu wydawania plonów i owoców. Ich jakość zawsze nieodłącznie będzie związana z procesem nawożenia, plewienia, okopywania, czyli szeroko pojętej pielęgnacji i troski o to, by roślina rozwijała się. Każdy z pewnością wie ...
więcej

Dobry Pasterz

Pan Jezus, kiedy zwiastował ludziom orędzie o zbawieniu na opisanie tego, o czym mówił bardzo często używał przykładów zaczerpniętych z życia. Jego nauczanie było więc mocno osadzone w realiach palestyńskiej rzeczywistości, w ówczesnym kontekście historyczno – kulturowym.
więcej

Żyj w prawdzie!

Żyj w prawdzie! – Słyszymy często z kaznodziejskiej ambony. W prawdzie, czyli jak? Uczciwie, przejrzyście, autentycznie, transparentnie? Żyj w prawdzie, czyli nie bądź hipokrytą, obłudnikiem, kłamcą. Prowadź przejrzyste rachunki, kieruj się uczciwymi zasadami, miej jasne interesy i przyjmuj autentyczne postawy.
więcej

Zobaczyć i uwierzyć

Kończy się oktawa Świąt Paschalnych, ale nie kończy się nasze głoszenie Ewangelii i przepowiadanie Prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Po doświadczeniu spotkania z Nim w wielkanocny poranek jesteśmy posłani, by dawać świadectwo, że On żyje.
więcej

Przez grób

Chrystus Zmartwychwstał! Zawsze podczas świąt paschalnych pozdrawiamy się tym zawołaniem. Przypominamy sobie o największej prawdzie chrześcijaństwa – zmartwychwstaniu Chrystusa. Prawdzie, która jest fundamentem naszej wiary, fundamentem Ewangelii i naszego bycia w Kościele.
więcej

Ironia losu

Oklaski, wiwaty, słowa uznania, serdeczności… Próbuję wyobrazić sobie tłumy ludzi, jakie wyległy na ulice Jerozolimy, by przywitać przybywającego na Święto Paschy Jezusa. Nastrój z pewnością był uroczysty, miasto przystrojone, wysprzątane, gotowe na przyjęcie pielgrzymów.
więcej

Czy chcesz zobaczyć Jezusa?

Niewątpliwie Pan Jezus dla sobie współczesnych był postacią nietuzinkową. Jednych fascynował, natomiast wśród innych budził sprzeciw. Jego nauczanie przez wielu przyjmowane było z entuzjazmem i zachwytem, chodziły za Nim tłumy, jednak w niektórych środowiskach, zwłaszcza wśród faryzeuszów i uczonych w Piśmie, nie cieszył się popularnością.
więcej

Laurka za wierność

Prawda o Chrystusie Mesjaszu i Zbawicielu jest punktem odniesienia nie tylko dla historii zbawienia, ale również dla historii ludzkości. Wydarzenia paschalne – mam na myśli ingerencję Boga w historię człowieka, przyjście na świat Chrystusa, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie – dzielą świat na okres przed i po Chrystusie. Przypominamy sobie o nich, chcemy je lepiej zrozumieć, chcemy prowadzić bardziej świadome życie religijne, napełniać się łaską i wreszcie przyjąć i aktualizować we własnym życiu zbawienie ofiarowane nam przez Chrystusa.
więcej

Nowe możliwości

Czy zastanawiałeś się jak wyglądałoby życie gdyby nie było żadnych praw, norm, zasad? Gdyby ludzie kierowali się tylko własnym widzimisię, osobistymi pragnieniami i zachciankami? Gdyby człowiek niczym nieograniczony w wolnej woli mógł robić wszystko, co mu się żywnie podoba?
więcej