Przez grób

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
(Dz 10,34a-37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9)

Chrystus Zmartwychwstał!
Zawsze podczas świąt paschalnych pozdrawiamy się tym zawołaniem. Przypominamy sobie o największej prawdzie chrześcijaństwa – zmartwychwstaniu Chrystusa. Prawdzie, która jest fundamentem naszej wiary, fundamentem Ewangelii i naszego bycia w Kościele. Święty Paweł nauczając wspólnotę chrześcijańską w Koryncie napisze: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa (1Kor 15, 14-14). Tak więc wiara nasza na nic by się zdała, gdyby Chrystus zwycięsko nie przeszedł przez grób i nie pokonał śmierci. Gdyby tego nie zrobił wiara byłaby jedynie iluzją, zabiegiem psychologicznym tworzonym przez ludzi, by uwolnić się od lęku, byłaby życiem w kłamstwie, w fikcji czyniącej życie zupełnie nieprawdziwym.
Święto zmartwychwstania Pańskiego, nasza chrześcijańska Pascha przypominają nam o wydarzeniu odkupienia, o zwycięstwie Życia nad Śmiercią. Chrystus całą ludzkość, wszystkie pokolenia, przeprowadza przez grób do Nowego Życia płynącego z Jego zmartwychwstania. Najważniejsze jest to, że również ono jest naszym udziałem.
Mając życie w Chrystusie nic nie może być już tak straszne, przygnębiające i smutne. Bo przecież ani ucisk, ani prześladowanie, ani choroba, śmierć, ani nawet pandemia nigdy nie odłączą nas od miłości Chrystusa i udziału w Jego zmartwychwstaniu (por. Rz 8, 35-39). Odłączyć może nas jedynie nasz własny wybór, wybór życia bez Boga.