Wieczna Miłość

Miłość Boga ofiarowana człowiekowi w akcie stwórczym, dotyka najgłębszych pokładów ludzkiej osoby, dotyka istoty bytu ludzkiego. Wszyscy więc nosimy w sobie namiętne pragnienie doznawania i okazywania miłości. Pragnienie kochania i bycia kochanym. Oba pragnienia jednak mogą znaleźć swoje pełne zaspokojenie jedynie w miłości Boga. Zostaliśmy przez Niego stworzeni, a każda miłość zawsze będzie zwracać się w kierunku miłości, która ją zrodziła. I tylko ona przetrwa, tylko ona jest wieczna.
więcej

W związku z pandemią

W naszym Kościele może przebywać jednocześnie 38 osób. Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem ( maseczka ). W kościele zachowujemy bezpieczną odległość.
więcej

Żyć w Łasce

W Ewangelii można spotkać wiele wypowiedzi Pana Jezusa dotyczących zabiegów rolniczych w celu wydawania plonów i owoców. Ich jakość zawsze nieodłącznie będzie związana z procesem nawożenia, plewienia, okopywania, czyli szeroko pojętej pielęgnacji i troski o to, by roślina rozwijała się. Każdy z pewnością wie ...
więcej