Czas Wielkiego Postu to czas umartwienia i pokuty, czas na nawrócenie, które ma nas przygotować na świętowanie Wielkanocy. W związku z tym na początku Wielkiego Postu wiele osób czyni postanowienia i podejmuje wysiłek mierzenia się z własnymi słabościami, wadami, namiętnościami. Poprzez udział w specyficznych dla okresu pokuty nabożeństwach chce umocnić się duchowo w podjętych postanowieniach i wytrwale je praktykować. Osoby podejmują różne wyzwania. Odmawiają sobie przyjemności, umartwiają się bądź poświęcając swój czas i uwagę dodatkowo angażują się w różne przedsięwzięcia.

Jedną z form duchowego rozwoju, do której chcemy Was zaprosić jest tzw. „jałmużna postna”. W okresie nawrócenia i pokuty Kościół zachęca wiernych, by oprócz postu, wstrzemięźliwości i modlitwy praktykowali również tę formę duchowej pokuty. Przez jałmużnę możemy wspierać różne inicjatywy. Możemy pomagać bliźnim, ubogim, potrzebującym lub wspierać charytatywne i społeczne inicjatywy podejmowane przez organizacje kościelne.

Od jesieni ubiegłego roku prowadzimy intensywne prace remontowe mające na celu przystosowanie tzw. Domu św. Maksymiliana, do wykorzystania go jako centrum duszpasterstwa parafialnego i pielgrzymkowego. Chcemy, by to miejsce stało się przestrzenią przyjazną dla wszystkich odwiedzających rychwałdzkie Sanktuarium. Na dużej części budynku jest już nowa więźba dachowa, a także została także wybudowana nowa klatka schodowa. Liczymy na to, że przebudowa konstrukcji zakończy się końcem kwietnia i wtedy rozpoczniemy realizację projektów branżowych (instalacji sanitarnej i CO, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej), oraz prac związanych z ostatecznym wy-kończeniem i wyposażeniem budynku.

Zwracamy się do Was z prośbą, drodzy Przyjaciele, o wparcie tej inicjatywy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za dotychczasowe Wasze ofiary na zakup oleju opałowego do ogrzania Bazyliki, jak i na prowadzony remont.

Wesprzeć nas można korzystając z ulgi podatkowej przekazując określoną kwotę pieniężną na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek, który częściowo zostanie nam zwrócony przez Urząd Skarbowy. Przekazana darowizna na rzecz kultu religijnego zmniejszy nasze obciążenie podatkowe, a my będziemy mogli przyczynić się do wsparcia konkretnego dzieła (w tym przypadku przebudowy Domu św. Maksymiliana). Wysokość przekazanej darowizny może być różna, jednak od dochodu możemy odliczyć kwotę nie wyższą niż 6 % kwoty wynikającej z dochodu podatnika. Warunkiem skorzystania z takiej ulgi jest posiadanie potwierdzenia wpłaty darowizny oraz wypełnienie załącznika PIT-0. Darowizny na cele kultu religijnego można wpłacać na rachunek bankowy Parafii św. Mikołaja: 03 8141 0008 0000 3665 2000 0030.

Możecie również przekazać 1,5% na rzecz Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka, wpisując w składanym zeznaniu podatkowym nr KRS 0000659244 Fundacji. Zebrana w ten sposób kwota w całości zostanie przekazana Parafii św. Mikołaja w Rychwałdzie.

Nieustannie prosimy Dobrego Boga, by błogosławił Wam za Wasze dobre czyny i by sam był dla Was nagrodą. Polecamy Was opiece Maryi Rychwałdzkiej Gaździny oraz wstawiennictwu św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Niech dobry Bóg obdarzy Was pokojem i dobrem!