Klasztor

Klasztor Franciszkanów
Rychwałd, ul. Franciszkańska 1
34 – 322 Gilowice

tel.: +48 33 862 36 16
e-mail: rychwald@franciszkanie.pl