Możesz wesprzeć remont Domu św. Maksymiliana

Rachunek dla wpłat:

03 8141 0008 0000 3665 2000 0030