Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

małżeństwo

Miłość jest duszą wiary, czyni ją żywą; bez miłości wiara umiera. -św. Antoni z Padwy

Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa nie jest rzeczywistością jedynie ludzką. Małżeństwo z ustanowienia Bożego jest związkiem między mężczyzną i kobietą, którzy za obopólną zgodą łączą się jako mąż i żona. Małżeństwo chrześcijańskie we wzajemnej miłości obojga małżonków jest odzwierciedleniem miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie względem człowieka. W tym sensie w akcie zawarcia małżeństwa na wzór Jezusa Chrystusa, miłujący się małżonkowie ofiarują się sobie wzajemnie i wspólnie ofiarują siebie Bogu, tworząc nowy związek – komunię miłości i wzajemnego oddania.

Terminy celebracji sakramentu małżeństwa

• w soboty o ustalonej wcześniej godzinie

Ślub może odbyć się również w innym czasie – do uzgodnienia w kancelarii.

Przygotowanie do ślubu

Pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej

W czasie tego spotkania ustala się termin ślubu. Powinno się zadbać o to odpowiednio wcześnie, tak żeby preferowany termin był wolny.

Drugie spotkanie w kancelarii parafialnej

W czasie tego spotkania przeprowadza się rozmowę kanoniczno-duszpasterską (protokół małżeński). Narzeczeni powinni umówić się na tę wizytę nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 3 miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu.

Wówczas w kancelarii należy przedłożyć:

dowody osobiste narzeczonych

• jeśli narzeczeni byli ochrzczeni w innej parafii, świadectwo chrztu świętego zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i adnotację o stanie wolnym kandydatów

świadectwo katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku braku powyższego, potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego

• trzy egzemplarze „zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (pobiera się w USC, jest ważne przez 3 miesiące od daty wydania)

• zaświadczenie o udziale w kursie przedmałżeńskim

• zaświadczenie z uczestnictwa w rozmowach indywidualnych w poradni rodzinnej

• jeśli ani narzeczony ani narzeczona nie mieszkają na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów na ślub w naszym kościele

Nauki ślubne i zapowiedzi przedmałżeńskie

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w naukach przedmałżeńskich.

• Za przygotowanie nauk dla narzeczonych odpowiada Duszpasterstwo Rodzin diecezji bielsko-żywieckiej. Nauki odbywają się w formie weekendowej lub cotygodniowych katechez.
Wszystkie informacje i formularz zgłoszenia na stronie nauki.rodzina.bielsko.pl

• Przed zawarciem małżeństwa wymagane jest ogłoszenie zapowiedzi w parafiach aktualnego zamieszkania narzeczonych.

Organizacja ceremonii

• Sprawy związane z posługą organisty i zakrystiana można ustalać bezpośrednio z nimi w zakrystii kościelnej, codziennie, zaraz po zakończeniu Mszy świętej wieczornej.

• Wystrojem kościoła zajmuje się … (tel. …), jeśli w danym dniu przewidzianych jest więcej celebracji ślubnych, istnieje możliwość porozumienia się z pozostałymi parami w celu ustalenia wspólnego wystroju kościoła.

• Wszelkie sprawy związane z liturgią (np. sposób rozpoczęcia, czytania liturgiczne, osoby posługujące przy ołtarzu) ustalane są w kancelarii przy rozmowie kanoniczno-duszpasterskiej.

• Prosimy o nie sypanie kwiatów, ryżu i monet na schodach kościoła.